Създаване на сперматозоиди или яйцеклетки, от която и да е клетка може да доведе до иновативно размножаване

Освен стандартното ин витро оплождане или IVF за лечение на безплодие, в бъдеще към него може да се присъедини IVG. Това е ин витро гаметогенеза. Новият процес може да превърне всяка клетка първо в стволова, а след това в сперматозоид или яйцеклетка.

Това е първият по рода си успех на учените за изследване на ин витро гаметогенезата (IVG). Тя включва правене по поръчка на човешки яйцеклетки и сперматозоиди в лаборатория от всяка клетка на човешкото тяло.

Уникално изкуствено оплождане

Стотици учени, лекари и други в бранша се запознават с най-новите научни постижения в IVG. Те ще изследват потенциално широкообхватните социални, етични, морални, правни и регулаторни норми на нововъзникващите технологии. Последиците от новото откритие може да са огромни.

Осъзнаването на напредъка от хората вероятно ще стане след години, но вълнението сред учените расте сега.

Опити с мишки

Японски учени описват как вече са усъвършенствали IVG технологията при мишки. Изследователите са използвали клетки от опашките на възрастни мишки, за да създадат индуцирани плурипотентни стволови (iPS) клетки. След това са принудили тези iPS клетки да се превърнат в сперматозоиди и яйцеклетки на мишка. Те дори са използвали последните, за да направят ембриони. Имплантирали са ги в утробите на женски мишки, които са родили здрави малки.

Не е дълъг пътят за пренасяне на технологията върху хората. Учени са превърнали човешки кръвни клетки в iPS клетки и са ги използвали, за създаване на много примитивни човешки яйцеклетки. Други са работили със сперматозоиди. Нито те, нито яйцеклетките са достатъчно развити, за да се стигне до създаването на ембриони или бебета. Все пак учени от цял свят работят интензивно върху това.

Данните дотук са впечатляващи. Новата област се развива главоломно и най-вероятно е въпрос на време да се стигне до пробив.

Нов живот при безплодие

Ако технологията се превърне в реалност за хората, това може да промени живота им. IVG ще даде възможност на безплодни жени и мъже да имат деца със собствена ДНК вместо гени от сперматозоиди и яйцеклетки на донори. Същото важи за жени в напреднала възраст, което прави биологичния часовник без значение.

Етични въпроси

Редно е да се запитаме, какви биха били последиците за семействата? Как ще се възприемат децата, които имат по-възрастни родители?

IVG може също да даде възможност на гей и транс двойки да имат бебета, които са генетично свързани и с двамата партньори.