Излагането на радиация ясно показва някои здравословни ефекти при човека

Екип от учени е установил, че относително високо излагане на фонова радиация всъщност може да доведе до по-здравословен живот. Фоновото лъчение е вид йонизиращо лъчение, което произхожда както от естествени, така и от изкуствени източници. Природните източници включват космическа радиация и естествени радиоактивни материали, докато към изкуствените спадат медицински рентгенови лъчи до тестване на ядрени оръжия.

От 60-те години до сега

Изследователите са анализирали фонови радиационни данни, датиращи чак от 60-те години на миналия век във всички 3 129 окръга в САЩ. Те са използвали калкулатора за доза на радиация на Агенцията за защита на околната среда. След това са препратили тези данни за оценка към Института за здравни показатели на Съединените щати и статистика на рака и продължителността на живота.

Това, което са открили е изненадващо. Хора, които са живели в райони, където нивата на радиация са били по-високи, са имали значително по-малко случаи на рак на белия дроб, панкреаса, дебелото черво и ректума. Продължителността на живота на населението е била приблизително с 2,5 години по-дълга при хората, живеещи в райони с относително висока фонова радиация. Оказва се, че излагането на висока радиация показва ясни полезни ефекти върху здравето на хората.

Това опровергава научна теория трупана с десетилетия. Последните констатации носят чувство на облекчение за всички, които обитават райони с по-високо радиационно излъчване от средното.

Истина или не

Вместо да твърдят, че високото фоново лъчение пряко причинява тези подобрени ефекти върху здравето, изследователите по-скоро предлагат запазване необходимостта да се поддържат експозициите възможно най-ниски, тъй като всяко ниво на йонизиращо лъчение е вредно. Резултатите от тези изследвания неизменно ще повлияят живота и икономиката, тъй като стотици милиарди долари отиват за намаляване нивата на радиация.

Не е ясно дали същите тези ефекти ще са приложими при по-високо фоново излъчване извън нивата, причинени от природните източници. Никой не отрича, че радиационен праг наистина съществува, но той се оказва по-висок от горната граница на естествените фонови нива на радиация в САЩ.