Физиците предлагат нова идея на безопасни за човека черни дупки, които да бъдат проходими

Представете си да преминаваме разстояния в астрономически мащаб само за един миг, чрез използването на червеева дупка. Това е тема изобилстваща от спекулации, но учените работят в тази насока. Ако последните прочувания и изследвания се окажат верни, преминаването през междуизмерна червеева дупка може да не е толкова фантастично, колкото звучи.

Две отделни групи изследователи предложиха нови теории за това, как да направим червеевите дупки достатъчно безопасни, за да могат хората да преминават през тях. Използвани като удобство на сюжетните линии в научната фантастика, червеевите дупки биха могли да свържат два отдалечени ъгъла на Вселената чрез междуизмерен портал. Но да не забравяме, че тяхното съществуване все още трябва да бъде доказано.

Неизбежните проблеми

Дори и това да стане факт, идва проблемът с гравитационния колапс. Ако наистина съществуват червееви дупки, всяка конвенционална материя в крайна сметка би могла да задръсти връзката, докато нещо преминава от едната страна към другата. Ето защо някои теоретици предлагат да се използва екзотична материя, за да се запази червеевата дупка отворена.

Но дори да не ни е необходима такава материя, както предполагат изследователите от университета в Мадрид, ще се намерят пречки. В тяхната теория, материята се състои от фермиони. Това са елементарни частици, които се третират от мнозина като градивен елемент на материята.

Чрез промяна на масата и заряда на фермионите, проходимостта на червеевите дупки наистина би могла да стане реалност. Това важи само, ако съотношението на общия заряд към общата маса в червеевата дупка е по-голямо от теоретичната граница, първоначално зададена от кратките пътища.

Иновативни решения

Има един проблем: предложението за създаване на червееви дупки се ограничава с микроскопични и твърде малки пространства, за да могат хората действително преминат през тях. Но учени от института в Ню Джърси и от университета в Принстън може да имат решение. То ще спомогне за създаването на много по-голям и преодолим портал.

Тяхната петизмерна червеева дупка, теоретично може да позволи на човек да пътува през цяла галактика за по-малко от секунда, изпитвайки сила по-малка от 20g. Единственият проблем е, че единствено човекът, преминаващ през нея, би изгубил само секунда. За всеки външен индивид пътуването ще отнеме хиляди години.