Бихте ли искали да участвате?

Всеки знае, че смъртта е неизбежна. Малцина са тези, които се интересуват от точното време. Учените все повече напредват в иновативните си разработки относно предсказването кога ще настъпи тя.

Тестът, който разработват, е с цел предвиждането на здравословното ниво и уязвимостта на организма по отношение на основните фактори за смъртност. Кръвните тестове са най-вероятният начин за определяне на горепосочените данни. Пробите са лесни за взимане, а лабораториите оборудвани за целта, са много често срещани.

Изследователи от Института за биология на стареенето са ръководители на молекулярната епидемология в Медицинският център към университета в Лайден. Те са установили, че кръвният тест на повече от 44 000 здрави пациенти, дава 80% точност при прогнозиране на риска от смъртност в рамките на пет до 10 години.

Пациентите са били на възраст от 18 до 109 години. Предоставените кръвни проби са послужили за проследяване на здравните прогнози с до 16 години.

Изследователите анализирали група от 226 така наречени метаболити. Това са странични продукти на различни клетки и тъкани в тялото, които се изливат в кръвния поток за циркулация и отстраняване. От тези маркери екипът стеснява списъка до 14, които определят, че са в състояние взети заедно с пола на човека да предоставят доста добра картина на риска за здравето на всеки индивид. Съответно и рискът да умрат в следващите 5 до 10 години.

Те постигнаха това, като сравниха починалите по време на изследването с тези, които не са. Изолирани са агентите в кръвта, които се различават до статистически значими количества. Връзката между последните 14 фактора и смъртността остава силна дори след като учените отчитат потенциалните объркващи фактори, които също влияят на оцеляването като възраст, пол и причина за смъртта.

Как ще се промени медицината?

Изследователите се стремят да проучат уязвимостта на здравето на хората, която лекарите не могат да видят на пръв поглед. Те подчертават, че тестът все още не е готов за предоставяне на лекарите. Не може да бъде използван в клиника с пациентите, но той наистина създава основа за това в бъдещето.

На този етап учените изучават теста, за да видят дали това може да помогне на лекарите да предскажат, кои пациенти с фрактури на тазобедрената става са по-склонни да развият усложнения по време на възстановяването си след операцията.

Друго проучване разглежда дали тестът може да установи ранен етап, кои хора с бъбречна недостатъчност са по-склонни да развият деменция или странични ефекти, като делириум в резултат на лечението им. Тази информация може да помогне на лекарите да коригират по-добре дозировката и методите на лечение.

Евентуален тест би могъл да бъде най-полезен в началото на заболяването при оценка на по-възрастните пациенти и при вземане на решения за лечение. 14-те метаболита представляват редица процеси, включително разграждането на мазнините и глюкозата, възпалението и баланса на течностите в организма, които влияят на редица хронични заболявания, както и способността на човек да се възстановява от болест или нараняване.

Учените също се надяват да могат да работят с големи бази данни по целия свят за по-нататъшно валидиране на резултатите.