Учените смятат, че може да е точно пред нас

Ако наистина има вероятност за съществуването на паралелна на нашата вселена, предстоящите експерименти със субатомни частици биха могли да я разкрият.

Учените възнамеряват да изпратят лъч от субатомни частици по 50-футов тунел, покрай мощен магнит и в непроницаема стена. Ако настройката и изчисленията са правилни и хипотетичната вселената кореспондира, някои от тези частици ще се трансформират в огледални версии на себе си, което ще им позволи преминат през стената. И ако това се случи, на лице ще бъдат първите доказателства за огледален свят точно като нашия.

Ефектът на огледалото

Ако се окаже, че такава вселена наистина съществува, то там биха работили нейни собствени закони с огледална физика и собствена история. Не очаквайте обаче да откриете другото си Аз. Теорията предполага, че ще бъдат намерени огледални атоми, скали, планети и звезди. Те биха могли да формират цял ​​свят, също толкова реален, колкото и нашият, но почти напълно откъснат от нас.

Първоначалното търсене не обещава да бъде особено трудно. За осъществяването на експеримента ще бъдат използвани оборудване и ресурси, с които учените вече разполагат. Но, ако бъде открита дори една огледална частица, това ще бъде доказателство, че видимата вселена е само половината от съществуващото и познатите закони на физиката са само едната страна на монетата.

Десет секунди, които разтърсиха физиката

Още през 90-те години на миналия век, физиците проведоха прецизни експерименти, за да изследват как неутрони – частици, намиращи се в ядрата на атомите – се разпадат на протони. Това е процес свързан с радиоактивността. Но тези опити претърпяха странен обрат.

Изследователите са открили, че неутроните са съществували средно 14 минути и 48 секунди, преди да се разпаднат в протони. А неутроните, съхранявани в лабораторни условия се разпадали малко по-бързо, след 14 минути и 38 секунди.

Десет секунди може и да са малко, но действителната разлика би трябвало да е нула. Всички неутрони са абсолютно еднакви и поведението им не трябва да зависи от това къде и как се изследват.

Преди десетилетие в Петербургския институт за ядрена физика в Русия, учени представиха идеята, че обикновените неутрони понякога преминават в огледалния свят и се трансформират в огледални неутрони. Това би накарало неутроните да изглеждат неправилно, защото някои от тях биха изчезнали докато учените провеждат опитите. Неутронните експерименти може да изглеждат нереални, защото физиците неволно са отворили портал към огледален свят.

Целта е да се разбере дали този портал наистина съществува и ако е така, как може да се отвори по методичен начин.

За предстоящите опити е планирано да бъде използван реактор с 85 мегавата, който може да изстреля милиарди неутрони, така че да се получи достатъчно суровина за работа. Трудната част е да се измисли как някои от неутроните да преминат в огледалния свят, а след това да се докаже случилото се.

Изпълнението на експеримента ще отнеме около един ден. Събирането на данни и премахването на всеки възможен източник на грешка може да отнеме още няколко седмици. Ще се търсят издайнически неутрони, които са успели да преминат през бариерата, като се превръщат в огледални неутрони, след което се връщат обратно. Ако някои от тях наистина се появят, това ще означава, че конвенционалната физика е погрешна и огледалният свят е реален.

Друг метод, който цели да докаже същото, ще се използвя в експериментите в Института Пол Шерер в Цюрих. Планът е да се уловят бавно движещи се неутрони и да се ударят с магнитно поле. След това да се изброят, за да се установи дали всички частици са все още там.

Живот от другата страна

Експериментите са изключително деликатни по отношение на странното поведение на няколко субатомни частици из милиарди такива. Други изследователи са предложили, че може да има по-явни признаци на огледален свят.

От 70-те години на миналия век, астрономите са заключили, че Вселената е пълна с тъмна материя. Това е вещество, което не може да бъде наблюдавано пряко, но чието силно гравитационно привличане помага да се пазят галактиките на разстояние една от друга. Последните анализи показват, че тъмната материя надвишава видимата с около пет пъти. Въпреки това десетки интензивни търсения от астрономи по света не успяха да идентифицират от какво се състои тя.

Предлага се и хипотезата, че намирането й е трудно, тъй като е скрита в огледалния свят. В този възглед тъмната и огледалната материя са едно и също. Ако е така, огледалният свят е много по-масивен от нашия.