Tой може да се превърне в следващото правило на биологията

Изследователите на USC добавят ново правило, наречено „селективно изгодна нестабилност (SAI)“. То изследва как нестабилността може действително да облагодетелства клетка и клетъчен организъм. SAI също може да бъде ключов фактор за подхода ни към болести и стареене. Дълбокото разбирането на тези процеси може да помогне при изучаването им.

Научните правила и закони ни помагат да разберем света около нас, независимо дали ги прилагаме в космически или субатомни мащаби. В биологичния свят обаче нещата са малко по-сложни. Това е така, защото природата често е пълна с биологични изключения. По тази причина правилата на биологията се считат за широки обобщения, а не за абсолютни факти, които обясняват и управляват целия познат свят.

Факти и закони

Редица закони ни учат, че формите на тялото на ендотермите (топлокръвни животни) се адаптират към климатичните условия. Ниските и набитите си помагат за запазване топлината в студен климат, докато високите и хилавите способстват за разсейването на топлината в по-топло време. Друг закон гласи, че някои видове са склонни да бъдат по-големи в по-студен климат и по-малки в по-топъл. Както при повечето биологични правила и тук съществуват изключения.

Нови правила

Понастоящем съществуват около две дузини правила, които описват всички видове процеси в естествения свят. Сега изследователи от Университета на Южна Калифорния се надяват да добавят ново. То е наречено „избирателно изгодна нестабилност“ или SAI. На първо четене изглежда то противоречи на основополагащите предположения за живота като цяло и се противопоставя на текущото, че животът жадува за стабилност и опазване на ресурсите.

Макар природата да е склонна към стабилност, нестабилността в биологични компоненти като протеини и гени всъщност може да бъде полезна за клетките.

Дори най-простите клетки съдържат протеази и нуклеази и редовно разграждат и заместват своите протеини и РНК. Това показва, че SAI е от съществено значение за живота. Това може да благоприятства поддържането както на нормални гени, така и на генна мутация в една и съща клетъчна популация.

Тези състояния позволяват по-голямо генетично разнообразие, което от своя страна може да направи организмите по-приспособими. Много клетъчни компоненти също благоприятстват краткия живот, тъй като това всъщност помага за насърчаване здравето на клетките.

Недостатъците

Нестабилността има много недостатъци. Този изискващ енергия процес на мутационна нестабилност може да въведе вредни клетки, които допринасят за стареенето, като същевременно предизвиква други видове увреждане и дисфункция.

Стареенето се оказа трудно за дефиниране, но повечето твърдения включват повишен шанс за смърт с напредване на възрастта и намалена репродуктивна годност. SAI може да създаде разходи за репликатора по отношение на енергия или материали. Тези разходи могат да се тълкуват като насърчаване на стареенето.

Друго доказателство в подкрепа на повсеместното присъствие на SAI и неговата кандидатура като ново правило на биологията е, че то се появява в други добре известни концепции, включително теорията на хаоса и идеите за клетъчно съзнание. Връзките му с фундаментални биологични процеси като стареенето и разбирането на вътрешната работа на SAI може да помогне на биолозите да изследват клетъчния живот по изцяло нов начин.

Сподели
Предишна страницаЧерна кутия за облачни данни
Следваща страницаУчени строят Ноев ковчег за корали
Технологичен журналист от 2012 г. със сериозен опит в отразяването на новини за софтуер, мобилни технологии, мобилни приложения. Има в активите си стотици статии по теми като 3G, 4G, 5G, приложенията за iPhone, Android и други популярни платформи, както и множество други сфери.