Открито е лекарство за регенериране на изгубени зъби

Всеки мъник чака с нетърпение феята на зъбките, която срещу падналото зъбче оставя подарък. След кратък период от време детето ще се сдобие с ново. За съжаление ние възрастните можем да си прекараме живота в чакане и пак няма да бъдем ощастливени по този начин.

Ново проучване дава известна надежда. Екип от изследователи съобщава, че антитяло за даден ген може да стимулира растежа на зъбите при мишки, страдащи от агенезия. Това състояние е познато, като вродена липса на един или повече зъби.

Въпреки че нормалната уста на възрастен човек има 32 зъба, около 1% от населението има повече или по-малко поради вродени състояния. Учените са изследвали генетичните причини при случаи с твърде много зъби като улики за регенериране на зъбите при възрастни.

Тайните на медицината

Един от водещите автори на изследването и старши преподавател в Медицинския факултет на Университета в Киото смята, че основните молекули, отговорни за развитието на зъбите, вече са идентифицирани. Морфогенезата на отделните зъби зависи от взаимодействията на няколко молекули. Те са BMP, или костен морфогенетичен протеин и Wnt сигнализиране.

BMP и Wnt участват в много повече от развитието на зъбите. Те модулират растежа на множество органи и тъкани много преди човешкото тяло да достигне размерите на стафида. Следователно обикновено се избягват лекарства, които пряко влияят върху тяхната активност, тъй като страничните ефекти могат да засегнат цялото развитие.

Насочването към факторите, които антагонизират BMP и Wnt по-специално при развитието на зъбите, може да изведе гена USAG-1 на преден план. Потискането му благоприятства растежа на зъбите. Поради това учените са изследвали ефектите на няколко антитела за USAG-1. Моноклоналните антитела обикновено се използват за лечение на рак, артрит и разработване на ваксини.

USAG-1 взаимодейства както с BMP, така и с Wnt. В резултат на това няколко от антителата водят до лоши нива на раждане и оцеляване на мишките, потвърждавайки значението на BMP и Wnt върху растежа на цялото тяло. Едно обещаващо антитяло обаче нарушава взаимодействието на USAG-1 само с BMP.

Експериментите с това антитяло разкриват, че BMP сигнализирането е от съществено значение за определяне броя на зъбите при мишките. Освен това еднократното приложение е достатъчно, за да се генерира цял зъб. Последвалите експерименти показват същите ползи при поровете.

Скок в бъдещето

Проучването е първото, което показва предимствата на моноклоналните антитела върху регенерацията на зъбите и предоставя нова терапевтична рамка за клиничен проблем, който в момента може да бъде разрешен само с импланти и други изкуствени мерки.

Конвенционалното тъканно инженерство не е подходящо за регенерация на зъбите. Проучването показва, че безклетъчната молекулярна терапия е ефективна за широк спектър от вродената агенезия.