Какво е животното забелязано край Япония?

През 2018 г., професионален подводен фотограф публикува снимки на елегантно пърхащо същество с размер на калинка. То е било забелязано край Окинава, Япония. Биолозите бяха озадачени от находката. Никой не е бил в състояние да категоризира непознатото създание.

Когато стартират изследване на екземпляра, който е не по-голям от грахово зърно, учените забелязват вълнообразни външни части. Именно те служат за задвижването му.

Първоначално тези части са взети за придатъци. Но след по-внимателно вглеждане се забелязва, че това не е едно същество, а много отделни организми. Всеки от тях има дължина само няколко милиметра. Полукълбото, към което всички са били прикрепени, е още по-странно. То е наброявало стотици организми с форма на сперматозоиди. Главите им са с размерите на върха на молив. Опашките са много по-тънки от човешки косъм. Те са заплетени в централен възел, като всичките глави са насочени навън.

Загадъчна анатомия

Изследователите са оцветили организмите с различни антитела, за да разкрият по-добре вътрешната им анатомия. Моделът на клетките в нервната система предполага, че животните принадлежат към огромна група, наречена лофотрохозои. Тя включва мекотели, коралоподобни животни, брахиоподи и плоски червеи. Зоолози от университета в Санкт Петербург подозират, че този енигматичен конгломерат може да е паразит.

Следващата стъпка е била ДНК. Това само по себе си е предизвикателство, тъй като екземплярът е съхраняван твърде дълго във формалин, който унищожава генетичния материал. Използвайки техники, разработени за възстановяване на силно деградирала древна ДНК, учените най-накрая идентифицират този мистериозен плувец. Той принадлежи към група паразитни плоски червеи, наречени дигенски метили.

Дигенските метили са част от голяма група паразити, известни като трематоди. Възрастните живеят вътре в гръбначни гостоприемници, риби, котки и дори хора. Те освобождават яйца в околната среда. Някои метили са развили поведение, при което ларвите се съединяват във форми, които имитират малки организми. По този начин те примамват рибата да ги изяде, за да могат да продължат жизнения си цикъл вътре в гостоприемника.

Уникална колаборация 

Интересното тук е, че ларвите си сътрудничат, използвайки две различни форми. Малките пътници в полусферата принадлежат към един и същи вид. Те действат като инфекциозни агенти, чакайки да проникнат в хрилете или червата на риба, която ги поглъща.

Това явление, при което един представител на даден вид се отказва от собствения си шанс да се възпроизвежда, за да може да го направи друг, се нарича роднинска селекция. Учените са изследвали феномена при други видове трематоди паразити, докато те живеят вътре в своите гостоприемници. Това разделение се наблюдава и при свободно живеещи форми на ларви, което подчертава уникалността на трематодите сред целия животински свят.

Необятният свят на дигенските трематоди може да е дори по-странен, отколкото се смяташе. Повече от 20 000 вида са открити като възрастни червеи, живеещи в гръбначните животни, но техните ларвни форми са неизвестни.