Експерт предупреждава, че хората могат да бъдат хаквани в бъдеще

Световноизвестен социален философ и автор на бестселъри отправя към хората строго предупреждение. То се изразява в това, че ние трябва да започнем да регулираме AI. В противен случай големите компании ще могат да „хакнат“ хората в бъдеще.

Бързо нарастващата сложност на AI може да доведе до популация от „хакнати хора“, според най-новите проучвания. За да се справим с този проблем, учените призовават световните лидери да започнат да регулират AI и усилията за събиране на данни от страна на големите корпорации.

Какво означава да хакнеш човешко същество?

Така нареченото хакване на хората ще се изразява в придобиването на толкова информация, благодарение на която някой друг ще ни познава по-добре отколкото самите ние себе си. Въз основа на тези данни манипулацията и ръководенето ще са по-лесни от всякога.

Опасни последици

В основата на проблема е разпространението на технологични компании, чийто бизнес събира огромни количества данни за техните потребители. Хората все повече отстъпват личния си живот на частни лица, които не се интересуват особено, кое е в най-добър интерес за потребителите. От друга страна ние често позволяваме намеса в личното пространство повече, отколкото е необходимо.

Заливани сме от реклами и пропаганди, какво да гледаме и какво да купуваме. В крайна сметка в рамките на 10, 20 или 30 години подобни алгоритми могат да ни казват какво да учим и къде да работим. Дори за кого да се оженим и за кого да гласуваме.

Регулиране на AI

Учените призоват нациите да приемат сериозно заплахата от толкова мощен AI. Предложението е да се поставят ясни и строги предпазни граници, за да се гарантира, че данните няма да се манипулират за ощетяване на обществеността.

Сега повече от всякога имаме нужда от глобално сътрудничество, но не можем да оставим без контрол експлозивната сила на изкуствения интелект на национално ниво. Данните никога не трябва да се концентрират само на едно място. Това би било потенциално опасно.

Това е смразяваща, но правдоподобна перспектива. Особено сега, когато някои технологични компании се стремят да убедят потребителите да отхвърлят изцяло физическата реалност и да приемат виртуалната, като единствено възможна и полезна.