Те ще служат за съхраняване на огромни количества водород

Огромна система от пещери в Юта е бъдещият дом на масивен водороден енергиен проект. Пещерите предлагат естествена алтернатива за съхранението му. Нужно е да се ограничим от зависимостта при производството на изкопаеми горива.

Учените се стремят да намерят революционно нов начин за съхранение на големи количества водород за енергия. Привържениците на идеята споделят, че това може да е стъпка към отключване на химчния елемент за възобновяеми енергийни източници. Това може да промени енергийния пейзаж в бъдеще.

Проектът първоначално цели да осигури достатъчно енергия за захранване на 150 000 домакинства за една година. Планиран да заработи до 2025 г. Това ще се осъществи чрез основно приспособяване на съществуващи огромни пещери за съхраняване на резерви от водород, както и на други горива. По същия начин, по който сладката вода се влива във водоносни източници под повърхността на Земята, тези големи пространста дават на учените възможности за съхранение, предоставени директно от природата.

Методът не само е удобен, но решава огромен структурен проблем с това къде и как да съхраняваме количествата водород, които ще са ни необходими за бъдещето, когато дори малка част от енергията ще е на тази основа.

Солта прави чудеса

Тя е перфектна среда за съхранение на генерирания зелен водород. В пещерите могат да бъдат създадени солени куполи чрез пробиване и инжектиране на скалата с вода, която разтваря солта. Получената саламура се извлича, оставяйки голяма кухина. Следващата стъпка е съхраняването на водорода. Водородните електролизатори могат да преобразуват водата във водород, като използват възобновяема енергия от слънчевата светлина и други източници. След това водородът може да се съхранява и да се преобразува в електричество, когато е необходимо.

Бъдещи стремежи

Увеличаването на водородната енергия е голяма част от близката бъдеща енергийна стратегия на Европейския съюз, но в момента идеята е затруднена от някои логистични проблеми. Извличането на водородни ресурси днес включва най-вече използването на въглеводороди от изкопаеми горива, което поставя чистотата на водорода под въпрос.

Това е газ с голям обем и лесна запалимост, така че много вериги за доставка включват потапяне в други материали или преохлаждане в течност. Новият модел за съхранение на водород в солена пещера, затваря веригата, като предлага чудесна среда за водородната енергия и място, което е подходящо за бъдещо транспортиране.

Водородната индустрия все още има някои ясно изразени връзки с петрола. Това не може да бъде пренебрегнато в контекста на възникващите водородни технологии и плановете за бъдещето. Солените пещери в Юта и на други места в света предлагат част от решението. Така водородът може да заеме своето място сред възможностите за възобновяеми източници.