Еднократните глинени чаши на Gaestar

Еднократните пластмасови и хартиени чаши са едно от най-големите предизвикателства пред човечеството. Новата компания GaeaStar смята, че може да се справи с проблема с помощта на глина, вода, сол и пясък.

GaeaStar се подготвя да представи своите продукти в САЩ чрез известна верига за кафе в Калифорния.

За да създават пособията за еднократна употреба, иноваторите са разработили специален 3D-принтер. Той произвежда новите съдове за 30 секунди. Компанията отказва да сподели снимки на устройството. Изобретателите са подали молба за патент. Глинените изработки са вдъхновени в основата си от древната индийска култура.

Спонсорство

За финансирането на пилотния проект, GaeaStar събра стартов капитал от $6,5 милиона. Инвеститори са Morningside и Dart Labs. Другите участници са At Inc., Sand Hill Angels, VSC и Climate Capital.

От екологична гледна точка проблемът с чашите за еднократна употреба в света нараства ежедневно. Независимо дали говорим за транспортиране на ледено лате или горещо кафе, длъжни сме да открием по-добри начини за пренасяне на напитките.

Ще се променим ли?

Ако говорим за замяната на един тон автомобили за обществен транспорт, изисква се истинска работа по промяна на инфраструктурата. Премахването на чашите за еднократна употреба се нуждае от много по-малка намеса. Това звучи сравнително лесно.

Въпреки това, промяната може да изисква повече усилия и тук отдаваме дължимото на новите алтернативи. Всичко това се случва в стремежа да смекчим щетите, които самите ние причиняваме. Това не изисква да променяме твърде много начина, по който живеем. Някои хора смятат подобни компромиси за отвличане на вниманието, но в случая с чашите за еднократна употреба, може да доведат до истинска революция.

Постоянно сме в движение и бързаме. Винаги предпочитаме да носим кафето си в чаша за еднократна употреба вместо за многократна. Дали рециклирането е достатъчно, за да се справим с нарастващия проблем?!

Обещаващи показатели

GaeaStar все още не е направил пълен анализ на жизнения цикъл за екологичните разходи на своите глинени чаши, но компанията смята да направи това през тази година. За производството им обаче се оказва, че се ползва значително по-малко вода и енергия в сравнение с традиционните хартиени или пластмасови производители.

GaeaStar има за цел да създаде центрове за печат на чаши в близост до своите клиенти и да произвежда глина на местно ниво. Компанията има за цел да предложи настолен принтер на ресторантите, за да могат да отпечатват чашите при поискване на мястото на продажба.

Чашата на GaeaStar е тънка и не е здрава като пластмасата. Въпреки това тя е повече от способна да побере няколко кафета поред.