Градовете ни стават все по-тежки и огъват земната кора

Градовете буквално започват да потъват под собствената си тежест, въпреки че изменението на климата води до повишаване на морското равнище. Геофизик от Американската геоложка служба установява, че мегаполиси като Сан Франциско може да са потънали до 80 милиметра с течение на годините. Възможно е да е много повече от това, тъй като изчисленията дори не отчитат инфраструктура, превозни средства или хора. В същото време рискът от повишаване на морското равнище нараства.

Градове се движат към океана

От това следва да заключим, че постепенното утаяване на земната повърхност не е маловажно в застроените градове. Тъй като глобалното население се движи непропорционално към бреговете, това допълнително потъване в комбинация с очаквано повишаване на морското равнище може да изостри риска, свързан с наводняването.

Населените места са нараснали толкова много, че градове като Сан Франциско могат да тежат 1,6 трилиона килограма. Това е достатъчно, за да огъне най-външната скалиста обвивка на Земята, известна като литосфера. Подобна огромна тежест може дори да доведе до промяна в нивата на блоковете на нашата планета. Те са големи масиви скали, създадени от тектонични напрежения в земната кора.

Точни данни

Сателитни или въздушни снимки могат да бъдат използвани за извършване на по-подробни анализи в застрашените зони, тъй като морското равнище продължава да се повишава. Наводнението е най-големият риск, свързан със слягането.

Ефектите от изменението на климата се фокусират по крайбрежните градове, които са под заплахата буквално да пропаднат. Този риск ще нараства само ако те едновременно потъват в Земята. Вземайки предвид инвентаризацията на всички сгради в града и тяхното съдържание, изследването изчислява теглото на района в залива на Сан Франциско на около 1,6 трилиона килограма. Това би могло да бъде достатъчно, за да огъне действителната литосфера, на която стои града.

Свръх натоварването може да промени относителните нива на разломните блокове, плаващите парчета скала, които съставят земната повърхност. Същият вид потъване вероятно съществува и в други части на света, въпреки че зависи от местната геология. Ефектите от антропогенно натоварване при тектонично активни континентални граници вероятно са по-големи от по-стабилните континентални вътрешности, където литосферата има тенденция да бъде по-дебела и по-твърда.

Други фактори

Има и много други причини за потъване, за които да помислим, включително изместване на тектоничните плочи и изпомпване на подпочвените води, необходими за подпомагане на нарастващото население.

Докато настоящото проучване разглежда само Сан Франциско и направи някои широки предположения по отношение на моделирането, констатациите са достатъчно забележителни, за да направят тежестта на града още едно съображение, когато учените измислят как географията може да се промени с течение на времето и кои области са застрашени, тъй като морското равнище се повишава.