Microsoft става ядрена, за да засили своите AI амбиции

Според компанията, ядрените реактори от следващо поколение могат да захранват нейните центрове за данни и AI амбиции. Центровете за данни вече използват адски много електричество, което може да осуети целите на компанията за климата, освен ако не намери чисти източници на енергия. Гладният за енергия изкуствен интелект прави това още по-голямо предизвикателство, което големите корпорации трябва да преодолеят.

Предимства на ядрената енергия

Ядрената енергия не създава емисии на парникови газове. Въпреки това, способът може да доведе до нови проблеми, като обработка на радиоактивни отпадъци и изграждане на верига за доставки на уран. Ролята, която ядрената енергия трябва да играе в борбата с изменението на климата, все още се обсъжда горещо.

Изглежда, че Microsoft залага на усъвършенствани ядрени реактори в отговор на нуждите. Компанията се нуждае от някой, който може да разработи план за малки модулни реактори (SMR). Целият шум около ядрената енергия в наши дни е относно тези реактори от следващо поколение. За разлика от своите по-стари и много по-големи предшественици, новите ще бъдат по-лесни и евтини за изграждане. За сравнение, последният голям ядрен реактор, който е построен в САЩ, най-накрая влезе в експлоатация това лято с приблизително 17 милиарда долара над бюджета след седем години забавяне.

SMR

Комисията за ядрено регулиране на САЩ току-що сертифицира SMR дизайн за първи път през януари, което позволява на компаниите да избират модела, когато кандидатстват за лиценз на нова електроцентрала. Това може да постави началото на изцяло нова глава в ядрената енергия.

Въпреки това, Microsoft трябва да реши още доста въпросителни, ако иска да разчита на SMR за захранване на центровете за данни. SMR изисква по-силно обогатено ураново гориво, наречено HALEU, отколкото днешните традиционни реактори. Към момента Русия е основният доставчик на HALEU в света. В САЩ има натиск за изграждане на вътрешна верига за доставки на уран, срещу която общностите в близост до уранови мини и мелници вече се борят. След това възниква въпросът, какво да се прави с ядрените отпадъци. SMR несъмнено ще генерира значителни количества и САЩ все още търсят начин, как да ги съхраняват дългосрочно.

Microsoft вече има сделка за закупуване на кредити за чиста енергия от канадската компания Ontario Power Generation. Тя ще се превърне в първата компания, внедрила SMR в Северна Америка.

Стъпка по стъпка

Microsoft сключи сделка за закупуване на електричество от компания, наречена Helion. Последната разработва още по-футуристична електроцентрала за синтез. Както старите ядрени реактори, така и дизайните на SMR генерират електричество чрез ядрено делене, което представлява разделяне на атомите. Термоядреният реактор е нещо като свещен граал. Той би бил източник на изобилна чиста енергия, която не създава същите радиоактивни отпадъци като ядреното делене. Но все още сме далеч от мечтаните постижения.