Иновативна програма помага на човека в конструирането на роботи

Нов проект на MIT има за цел да премахне проба-грешката при роботиката. За да намерите правилния дизайн можете просто да попитате RoboGrammar. Ако програмата знае какви части имате ще ви покаже, какво трябва да направите с тях. RoboGrammar може да насочи изследователите към нови методи, които водят до по-ефективни и изобретателни дизайни.

Софтуер и иновации

Изследовател от лабораторията за компютърни науки и изкуствен интелект на MIT планира да представи новия софтуер. Според него, дизайнът на роботите все още е преобладаващо ръчен. Междувременно процесите и хората са склонни да се връщат към едни и същи конформации. Често се случва изобретателите да се насочат към конструирането на четириноги устройства, когато се нуждаят от преодоляването на различни по вид терени. RoboGrammar обаче може да има различно предложение, което да се окаже не само по-ефективно, но и по-икономично.

Как работи

Програмата преминава през три стъпки, преди да представи своите персонализирани дизайни. Като начало тя се нуждае от списък с наличните части и основни задачи за изпълнение. Например, ако се нуждаете да прекосявате терен с хребети или стъпала, програмата трябва да вземе пред вид информацията. След това AI генерира хиляди възможни проекти въз основа на наличните компоненти. Повечето от тези проекти биха били „безсмислени“ роботи, които не работят добре с определения тип терен (или всичко останало). За целта, екипите добавят набор от ограничения, наречени „граматична графика“. Именно тази стъпка гарантира, че дизайните, създадени от RoboGrammar, ще бъдат функционални на основно ниво. Изобретателите са получили своето вдъхновение от животните и в последствие са фокусирали усилията си към ИИ.

Model Predictive Control

Новата програма симулира всички проекти с контролен алгоритъм, наречен Model Predictive Control. Това дава приоритет на ефективното движение напред. Изследователите използващи RoboGrammar могат да търсят в база данни от възможни проекти с графично евристично търсене. Така имат шанс да подберат най-добрите попадения. Устройствата в последствие могат да имат крака, колела или комбинация от двете. С течение на времето невронната мрежа научава кои дизайни работят добре и кои не. Това от своя страна води до подобряване на евристичната функция в процеса на работа.

Дизайните, които се създават от RoboGrammar, не са готов продукти. Те просто дават на инженерите по-добра представа в каква посока да тръгнат, преди да започнат да строят, каквото и да било. RoboGrammar може да бъде полезен при проектирането на изцяло виртуални обекти с различна граматична графика. Може също толкова лесно да се произведат и роботи за видео игра.