Ново динамично стъкло може да се оцветява с електрически заряд в нашия дом

Министерството на енергетиката на САЩ и Националната лаборатория за възобновяема енергия си партнират с Glass Dyenamics, за да разработят усъвършенствана технология за стъкло, която се оцветява при прилагане на електрически заряд.

Иновацията сега е достъпна за жилищни домове на цени еквивалентни на широко достъпните първокласни стъкла.

Как Dyenamics Glass може да окаже въздействие върху климата в мащаб?

Контролирането на скоростта на топлинната енергия, входяща и изходяща от сградите, бързо се превръща в неразделна част от устойчивите мерки предприети от частните индустрии, за да направят офиси и домове по-енергийно ефективни чрез контролиране на топлинния поток през прозорците. Най-важното е, че това динамично стъкло от следващо поколение е сравнително достъпно за средния потребител.

Съществуващите компании за стъкло досега са давали приоритет на продажбите в пазара за търговски сгради. Високите разходи водят до ограничена реализация.

Новото достъпно динамично стъкло представлява огромна възможност за въздействие върху климата чрез повишаване употребата от потребители и общности в неравностойно положение. Енергийно ефективните технологии ускоряват прехода към чиста енергия.

Иновацията е в съответствие с настоящите политики в администрацията за ускоряване на технологии, способни да се справят с увеличените енергийни нужди. Тази първа жилищна инсталация показва, как потребителите могат да получат достъп и запознаване с усъвършенстваната технология за динамично стъкло. Едновременно с това компанията ще допълнително развива и мащабира своите продукти за масово внедряване.

Понижени сметки

Динамичното стъкло може да предложи на собствениците на жилища до 20% икономия на енергия. Подобни допълнения в жилищните квартали могат да елиминират 78 милиона метрични тона емисии на CO2 годишно до 2030 г. Това е енергийният еквивалент на 9 393 008 милиона домове, повече от 19 милиарда долара спестявания от сметки за комунални услуги. Звучи направо фантастично.

Glass Dyenamics се надява, че новите стъклени системи ще предложат на собствениците на жилища до 20% спестяване на енергия в дома. Подобно предложение може да съперничи успешно на слънчевите панели по покривите.

Енргоспестяваща иновация

Динамичните прозоречни системи за жилищни домове могат да представляват стойностно предложение, което е една трета от цената на слънчевата енергия, без субсидии. Ако стъклото бъде широко прието като част от решение с по-ниски разходи и намален риск за постигане на значителна енергийна ефективност за жилищните домове, това може да се окаже прекрасна алтернатива на други енергоспестяващи методи.

Досега динамичното стъкло е преминало полеви тестове за повече от 100 000 цикъла при условия на издръжливост на околната среда по ASTM. Това е първата стъпка към превръщането на технологията в масова.

Докато слънчевата и вятърната енергия претърпяват бърза промяна, за да отговарят на нашите нужди в градски мащаб, отделните собственици на жилища могат да направят крачка напред, като намалят енергийните отпадъци от източника.