Очаква се технологията да бъде над 100 пъти по-бърза от 5G

Китай изпрати в космоса първия в света експериментален спътник 6G. Сателитът ще провери терагерцовата комуникационна технология. Това би могло да бъде пробив в космическата комуникация. Китай не само изпрати още 13 спътника в орбита, но и успешно завърши първия в света от шесто поколение. Новият тестов комуникационен сателит ще разшири досегашните граници.

Устройствата бяха пуснати от ракета-носител Long March-6, изстреляна от центъра за сателити Taiyuan. Сателитът 6G е сред три други китайски устройства, успешно изведени в орбита, заедно с 10 търговски сателита за дистанционно наблюдение. Те са били разработени от аржентинската компания Satellogic.

Кръстен на Университета за електронна наука и технологии в Китай, сателитът е разработен съвместно от Chengdu Guoxing Aerospace Technology, UESTC и Beijing MinoSpace Technology. Той ще се използва за проверка на ефективността на 6G технологията, тъй като честотната лента 6G ще се разшири от честотата на 5G милиметрова вълна до честота терагерц.

Първи опит

Сателитът е първият технически тест за приложение на терагерцови комуникации в космоса, според академици от Китайската инженерна академия. Очаква се технологията да бъде над 100 пъти по-бърза от 5G, което ще позволява предаване на данни без загуби. Така ще се постигне и комуникация на дълги разстояния с по-малка изходна мощност.

Сателитът позволява терагерцовете да бъдат широко използвани в интернет. Той ще носи оптична система за дистанционно засичане на товари, за наблюдение на земеделски бедствия, предотвратяване на горски пожари, проверка на горските ресурси и мониторинг на запазването на водата и планинските наводнения. Планира се да предоставя изобилие от космически снимки и данни.

Предизвикателства пред иноваторите

Технологията е все още в зародиш и трябва да преодолее няколко технически препятствия в основните изследвания. Такива са хардуерният дизайн и въздействието върху околната среда, преди да стане търговски достъпна.

Някои учени се притесняват, че новата инфраструктура на 6G, засилената интеграция на комуникационните технологии и използването на нов честотен диапазон за предаване на данни може да засегне астрономическите инструменти или общественото здраве. Възможно е да се окаже твърде скъпо или несигурно за използване от изследователите.

Анализът и управлението на научноизследователските данни са от решаващо значение за научните и технологични иновации в днешната ера на информационен подем. Междувременно Китайската национална астрономическа обсерватория възнамерява да отвори своя 500-метров сферичен радиотелескоп с апертура. Това е най-големият радиотелескоп в света. Той ще се използва от световни учени през следващата година за изследователска работа.

Обсерваторията ще започне да функционира пълноценно през януари 2021 г. след преминаване на поредица от технически оценки за ефективността.