Нов метод за картографиране открива, че океаните са пълни с плавателни съдове

Изследователите са разкрили огромно количество неизследвана до този момент човешка дейност в морето. Те са използвали комбинация от сателитни изображения, GPS данни от плавателни съдове и AI.

Global Fishing Watch е организация с нестопанска цел, подкрепяна от Google. Изследователите ангажирани към нея откриха, че цели 76% от световните промишлени риболовни кораби не се проследяват публично. Почти една трета от дейността на транспортните и енергийни кораби липсва в публичните системи за проследяване.

Новите карти са зашеметяващи. Те напомнят за това, колко лодки и кораби, често наричани „тъмни кораби“, неволно попадат под радара и как тези дейности в морето са се променили през последните години. Това е поредното доказателство за силата на алгоритмите за дълбоко обучение. Те могат да намерят неуловими модели в масивни набори от данни, които ние хората сме пропуснали.

Вдигане на облаците

До скоро повечето организации като Global Fishing Watch използваха системата за автоматична идентификация (AIS), за да следят тези дейности. Тази система обаче има някои сериозни ограничения и не всяка страна изисква корабите да я използват. Освен това може лесно да се изключи, за да се избегне засичането.

За да получат по-ясна картина на ситуацията в глобален мащаб, изследователите са използвали AI. Чрез него те сканират 2000 терабайта сателитни данни от съзвездието Sentinel-1 на Европейската космическа агенция.

Сателитното картографиране разкрива висока плавателна активност в големи райони на океана, които преди това са показвали малка или никаква динамика от обществените системи за проследяване. По-голяма част от тази дейност се намира в Южна Азия, Югоизточна Азия и северното и западното крайбрежие на Африка.

Развитие на енергията

Екипът също установи, че развитието на офшорната енергия се е разширило значително. Броят на новите вятърни турбини надвишава петролните структури. Турбините представляват почти половината от цялата океанска инфраструктура през 2021 г., докато петролните заемат 38%.

Въпреки това петролните структури доведоха до петкратно увеличение на корабния трафик в сравнение с вятърните турбини.

Новите публично достъпни данни идват в момент, когато морската дейност се разширява с тревожни темпове. Това може да даде на политиците повод да въведат значима промяна, особено в светлината на нарастващата климатична криза.

Тъй като нашата зависимост от изкопаемите горива и изчерпването на рибните запаси по света продължава с ускорени темпове, по-важно от всякога е да получим ясна картина на цялостната дейност, която досега е била скрита пред очите.