заваряване

Тази дейност изисква сериозна подготовка, както и налично оборудване със заваръчни апарати и електрожени 

Отстрани погледнато заваряването не е толкова трудно, но за да пристъпите към него все пак се изисква сериозна подготовка, както и инвестиция в съответните машини.

Съществуват десетки видове начини за извършването на този майсторски процес, но в практиката са се наложили три основни с техните характеристики и предимства.

Дъгово заваряване с електроди (ръчно)

Стар метод, изпитан през годините, който неслучайно се използва масово и в днешно време. Основава се на образуването на електрическа дъга между електрода и частите, подлежащи на свързване. Дъгата нагрява металните части за съединяване до температура на топене, което от своя страна води до взаимното им слепване.

За начинаещите тънкостите на този вариант се усвояват сравнително лесно и бързо. Апаратът, с който се работи, е компактен и намира приложение и в тесни помещения. Универсалната му функция е допълнителен плюс, както и изборът от различни производители на подобен вид заваръчни апарати и електрожени.

Цената също се счита за достъпна, което се отнася и до самите консумативи – електродите.

В газова среда – с инертни и метални дъгови заварки

Тук влизат в употреба инертен газ (MIG) и метални газови заварки (MAG), които с топлината, създадена от електрическата дъга с постоянен ток взаимодействат с консумативен телен електрод и дадения детайл.

Самият процес е изключително улеснен, а сред предимствата му е опцията да се заваряват пространствени конструкции, тънки елементи като листи, също части от черни и цветни метали.

При обработката се създават минимални рискове за термични увреди на материалите, което спада към списъка с положителни качества на описания начин на заваряване.

Волфрамов инертен газ

Изключително прецизен метод, но предполагащ достатъчно опит в сферата на дейност. Не подценявайте това изискване, защото дори да сте умели с другите основни видове, използвайки обикновен електрожен, шансовете ви в случая за професионален резултат не са особено високи.

За промишлени цели той е много полезен, тъй като може да бъде прилаган при почти всички дебелини на металните елементи и конструкции. Техниката е доста популярна, което се дължи на крайния ефект на заварката: чист, прецизен и съвършен.

Автомобилната индустрия, хранително-вкусовата и химическата, корабостроенето са все области, в които намира място този вид заваряване.

Онези, които се развиват професионално в насоката, несъмнено ще се сблъскат с повечето заварки, апарати и оборудване.

Независимо дали проявявате интерес с цел домашна или бизнес употреба, разгледайте широката гама от качествени инструменти на https://tashev-galving.com.