психолог София при паник атаки

Стресът днес е ежедневие навсякъде, но особено уязвими са жителите на големите градове. Факторите, определящи нивото на напрежение в тях, са неимоверно повече отколкото в малко населените места, където руслото на деня тече по-спокойно и бавно.

Много от нас са преживявали от първо лице неприятните последици от една паник атака. Те варират от по-леки и краткосрочни, до такива с дълготрайни последици.

Независимо какво точно  изпитвате, не бива да подценявате подобни психически състояния. Никога не е излишно да си направите консултация с психолог в София при паник атаки. Локализирането на проблема и обсъждането на методите за справяне с него са в пъти по-ползотворни, когато сте насочвани от специалисти в областта.

Как да познаем паник атаката

Признаците на тревога и по-сериозни панически напрежения винаги са в резултат на страх. В повечето случаи последният е силно преувеличен, но точно в тези моменти ни е трудно да разсъждаваме трезво, за да го осъзнаем.

Физическите симптоми на едно такова усещане могат да бъдат разнообразни и да включват различни проявления в зависимост от начина, по който реагират отделните хора.

Ето някои от тях:

Сърцебиене

Учестеният сърдечен ритъм трудно подлежи на контрол. Всеки познава това усещане, но рядко може да му повлияе мигновено. Учестеният сърдечен ритъм в следствие на страх обикновено е придружен и от други прояви на организма.

Замаяност, треперене и позиви за повръщане

Ообщото усещане за отпадналост леко наподобява това при вирусните заболявания. Появата може да бъде рязка, но за възстановяването на нормалния режим на организма е нужно време.

Усещане за задушаване

Много от хората, изпитващи по-сериозни паник атаки, не успяват да си набавят нужния приток на въздух. Оттук естествено изпитваме трудно вдишване, което не достига  нужния потенциал. Преживяването може да бъде особено неприятно, но в тези моменти е добре да се овладеем и да осъзнаем, че можем да променим ситуацията с изместване на гледната си точка.

Непълно възприемане на заобикалящата ни среда

Най-общо казано, усещането наподобява отделяне на ума от тялото. В такива моменти не успяваме да възприемем всичко около нас по обичайния начин. Това може да е съпроводено с бучене в ушите или замъгляване на погледа.

Нито една от изброените последици не бива да се възприема несериозно. Дори и хора с много стабилна психика могат да изпаднат в подобни безпомощни състояния.

Златко Гълъбов е специализирал в областта психолог при паник атаки. Не се колебайте да потърсите помощ при нужда и да усвоите някои от най-ефективните методи за справяне с „модерните“ психически проблеми.