FN0345H

Научните трудове се множат с всяка изминала секунда и това прави работата на учените все по-трудна. Компютърни биолози от колежа по медицина „Бейлър“ и аналитични експерти от IBM започнаха да разработват мощен нов инструмент, който да се справи с този проблем. Разработката е под името „Knowledge Integration Toolkit” и има за цел да помогне на учените да се справят с огромния обем от специализирана научна информация в публичните академични бази данни. Броят на научните публикации в тях е над 50 милиона, а на всеки 30 секунди се публикува нов труд.

Целта на новия инструмент е да прерови цялата медицинска информация по дадени критерии и да изведе някакво заключение по зададен проблем. Учените демонстрираха как действа KIT чрез предсказването на работата на протеини. Инструментът разработи самостоятелно специфичната задача, а учените по-късно доказаха истинността на заключението.

Директорът на Центъра за компютърни и интегративни биомедицински изследвания към колежа „Бейлър“ Оливиър Личтарг изрази мнението, че дори ако един учен чете по 5 научни публикации всеки ден, ще му отнеме цели 38 години, за да разбере цялата информация, която е налична до този момент само за този протеин.

Проектът за създаване на този инструмент се основава върху принципа на работа на учените – синтезиране и логическа интерпретация на доказани факти.

Учените от IBM, които също участват в разработката на KIT, се надяват, че с развитието на технологията инструментът ще помогне за разрешаване на сериозни проблеми в медицината.