Те печелят най-много поддръжници заради своята гъвкавост и скалируемост, възможностите за дистанционна работа и достъп до тях от всяка точка на света, както и по-ниските цялостни разходи за внедряване и поддръжка

 

Две години след началото на пандемията от Covid-19 и свързаните с нея безпрецедентни ограничения за бизнеса, облачните ERP системи вече са се наложили като стандарт на българския пазар. Те са предпочитани от мениджърите у нас, заради своята много по-голяма гъвкавост, която позволява на компаниите по-лесно да посрещат пазарните флуктуации и форсмажорните обстоятелства, запазвайки своята ефективност в турбулентни времена.

Екипите днес са много по-мобилни, бизнесът е в процес на ускорена дигитализация и повече от всякога има нужда от скалируемост, а cloud – базираните ERP системи са много по-добре подготвени да отговорят на това предизвикателство, в сравнение с традиционните on-premise решения. Резултатите не закъсняват – според прогнози на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. за 2021 г., близо 71% от всички нови ERP проекти в България ще са облачни решения.

“Нарастващата популярност на дистанционната работа и ограниченията, свързани с пандемията, оказаха влияние върху този процес, но те далеч не са единствените фактори. Облачните ERP системи навлизат в България вече повече от десет години и може да се каже, че пазарът вече е узрял за техните предимства. Нашият екип отдавна следи нагласите сред мениджърите и можем да кажем, че днес почти не се налага те да бъдат убеждавани в предимствата на cloud – базираните решения. Промяната в профила на служителите и навлизането на пазара на труда на по-младо поколение с различна нагласа към гъвкавата работна среда също оказва влияние. Не на последно място облачните ERP системи са по-достъпни ценово, което има значение в кризисни времена“ – посочва Владимир Рашев, управляващ партньор на консултантската IT компания Balkan Services, която има дългогодишен опит във внедряването на системи за управление на бизнеса.

Развитие на пазара

Облачните решения вече са основен приоритет на световните вендори на ERP софтуер и през последните години те правят огромни инвестиции в този подсегмент. Отново по данни на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., към средата на 2021 г. в България общо 27 ERP вендори предлагат облачни ERP решения през партньорската си мрежа или директно, а броят на интеграторите, които са обявили, че внедряват такива системи, е 56.

Данните сочат, че в 11 от общо 19 индустрии има инсталирани и работещи облачни ERP системи у нас. Сред тях са и водещи индустрии като преработващата промишленост, търговията, финансовите и застрахователни дейности, транспортът и складирането, ИКТ индустрията, посочват още от независимата агенция.

Предимства на облачните ERP

Скалируемост

С cloud – базираните системи могат много по-лесно да се увеличават или намаляват брой крайни потребители, функционалности и параметри, съобразно нуждите на всяка компания. Фактор, чието значение нараства в несигурни времена на пазарни флуктуации. В частност добавянето на нови функционалности и модули е много по-лесно, бързо и ценово достъпно, плащаш само това, което ползваш, и работиш винаги с последна версия на софтуера.

Независимост по отношение на IT инфраструктурата

При внедряването на облачно ERP екипът няма нужда да се грижи за хардуера, системния софтуер, съхранението на данните, защитите, наемането и обучението на голям брой IT специалисти.

По-достъпна цялостна цена на притежание

Изборът на облачно ERP съкращава много от разходите, свързани с внедряването и поддръжката на традиционна система за управление на бизнеса – сървъри, сървърно помещение,  охладителни системи, електричество, архивиране на данни, актуализация на софтуера, поддържане на големи екипи от IT специалисти и др. Това прави този тип системи много по-изгодни във време, когато разходите имат все по-важно значение.

Бързина на внедряване

Cloud – базираните ERP системи значително намаляват срока за първоначална инсталация, което позволява на бизнеса да се възползва много по-бързо от техните предимства.

Висока сигурност

Инвестициите в сигурност от страна на световните вендори е приоритет. Стабилните облачни системи за управление на бизнеса имат възможно най-високото ниво на сигурност, включително по отношение на достъп, на съхранение на данни, на съответствие с GDPR и т.н.

Кой бизнес е най-удачно да се възползва

По принцип почти всяка организация (с изключение на най-малките фирми) може да внедри облачно ERP и да спечели от това. Все пак сред компаниите, които в най-голяма степен могат да се възползват от преминаването към такава система са тези с голяма клонова мрежа, с ясно изразена експортна ориентация и бизнес в чужбина, както и стартирали фирми с голям потенциал за разширяване, които отрано са се ориентирали към изграждане на ефективна информационна инфраструктура.