Софбус24

Няма как да живеете в София и да не се тормозите всеки път, когато трябва да гоните (гр)адския транспорт. Софиянците и гостите на столицата на много места имат привилегията да разполагат с електронни табла на спирките, но те не са навсякъде. Проверката на времето на пристигане на транспортното средство може да се извърши и през сайта на Центъра за градска мобилност (ЦГМ), но сайтът не е с най-интуитивния уеб интерфейс. Затова с времето започнаха да се появяват различни приложения, които да служат за улеснение на потребителите. Едно от тях е Софбус24, което ще разгледаме по-подробно днес. Избрахме го, защото то предлага богата функционалност и лесен за употреба потребителски интерфейс.

При стартиране на приложението ще забележите, че то е разделено на 4 основни части. В първата част се разполагат запаметените от потребителя любими спирки. Поставянето на този сегмент е логична стъпка, [rquote]Софбус24 ще следи (гр)адския транспорт вместо вас и вече няма да закъснявате[/rquote]ползвателите на приложението отбелязват със звездичка най-често използваните от тях спирки и те по този начин се появяват първи при стартиране на приложението.

Интересно е да разгледаме какво се случва при визуализиране на конкретна спирка. В най-горната част на екрана се появяват три бутона: за запаметяване на спирката като любима (звездичка), за обновяване на информацията и за показване на картата на спирката. При натискане на третото копче се отваря Google Maps и ви показва точното местоположение – това е удобно, ако не сте напълно сигурни къде се намира спирката. Ако натиснете върху името на спирката, се отваря Google Streetview, откъдето можете да видите реално как изглежда мястото. Това е много полезно, ако искате да се ориентирате наоколо.

Превозните средства се визуализират отчетливо, така че няма как да объркате кой трамвай или автобус преглеждате. Времето на пристигане се извежда директно от онлайн сайта на ЦГМ.