Той се адаптира към предизвикателствата на терена в реално време

Роботите трудно импровизират и срещането на необичайна повърхност или препятствие обикновено означава рязко спиране или падане. Изследователи са създали нов модел за роботизирани джаджи, който се адаптира в реално време към всеки терен. Това се изразява в променяне на походката в движение.

Въпреки че роботизираното движение може да бъде многофункционално и точно, роботите могат да се научат да се катерят по стъпала или да пресичат каменисти терени. Това поведение наподобява индивидуално придобити умения, между които роботът превключва. Новата система работи само за коригиране на физическа аномалия, докато провежда непроменена политика на ходене. Някои модели на движение са много специфични и са базирани на реални движения на животни.

RMA

Изобретателите са го именували Rapid Motor Adaptation. Това идва от факта, че живите организми са в състояние бързо, ефективно и несъзнателно да променят начина си на ходене, за да отговарят на различни обстоятелства. Начинът, по който променяте движението си, се случва автоматично и без никакво реално разбиране на външната среда. За пример можем да използваме промяна на походката по мека повърхност, като пясъчната ивица. Това е така, защото тялото реагира на различните физически условия, усещайки последиците от тях. Нужни са ни само секунди, за да оценим средата и да се адаптираме към нея.

Новата система е обучена изцяло в симулация. Това е виртуална версия на реалния свят. Там малкият мозък на робота се учи да максимизира движението напред с минимална енергия и да избегне падането чрез незабавно наблюдение и реагиране на данните, постъпващи от неговите сензори.

Ефективна система

В крайна сметка системата има две части: основен, винаги работещ алгоритъм, който всъщност контролира походката на робота и адаптивен алгоритъм. Последният следи промените във вътрешните показания на устройството. Когато бъдат открити значителни разлики, той ги анализира и казва на основния модел да се приспособи. От този момент нататък роботът мисли само за това, как да продължи напред ефективно, импровизирайки специализирана походка.

Тестови резултати

Роботът може да ходи по пясък, кал, туристически пътеки, висока трева или купчини, без нито един провал във всичките изпитания. Той успешно се спуска по стълби в 70% от опитите. Ориентира се задоволително в цимент и натрупани камъчета в 80% от случаите. Роботът успява да поддържа стойката си с висока степен на успех при движение с полезен товар от 12кг, който възлиза на 100% от телесното му тегло.

Точно както не можете да изградите по-интелигентна система за компютърно зрение чрез изчерпателно етикетиране и документиране на всеки обект и взаимодействие, не е възможно да подготвите робот за разнообразен и сложен физически свят с 10, 100, дори хиляди специални параметри за ходене по чакъл, кал, развалини, морско дъно и т.н.

Напредък за технологиите

Основата на системата може потенциално да бъде приложена не само към различни видове роботизирани устройства, но и изцяло нови области на изкуствения интелект и роботиката. Сдвояването на основни и адаптивни алгоритми може да работи за други интелигентни системи.

Екипът е представил първоначалната си концепция на конференцията Robotics: Science and Systems и признава, че предстоят много последващи изследвания. Такива са изграждане на вътрешна библиотека на импровизираните походки или използване на визия, за да се предскаже необходимостта от започване на нов стил на движение. Подходът RMA изглежда обещаващ нов метод в роботиката.