Новите идеи на SpaceX

След само два интегрирани тестови полета на Starship, SpaceX обяви, че вече работи върху основен ремонт на своето второ превозно средство Starship. Промените в дизайна ще бъдат достатъчно значителни, за да определят името на кораба, давайки му заглавие на версия 2.

SpaceX планира да завърши и пусне четири или пет допълнителни прототипа на Starship V1, преди да премине към продуктовата си линия V2. Нововъведенията наложени от предстоящите полети, ще бъдат интегрирани в ракета от следващо поколение.

Какво предстои?

Космическият кораб Starship се представи добре по време на първоначалното изкачване на IFT-2. Всичките шест двигателя Raptor работят нормално и задвижват превозното средство до надморска височина от 150 km. Въпреки това, точно преди завършване на втория етап на изгаряне, телеметрията на Starship е била загубена. Това от своя страна задейства бутонът за самоунищожение.

Инженерите на SpaceX ще прегледат полетата и ще направят леки настройки. Те ще се опитат да достигнат близка орбита отново с IFT-3 използвайки Booster 10 и Starship 28. Хардуерът ще бъде готов за полет най-рано след 3-4 седмици. След всичко казано можем да си направим изводите, че стартирането на Starship може да се случи в началото на 2024 г.

Starship V2

Точните спецификации на V2 все още не са обявени. SpaceX наскоро очерта няколко промени в Starship, които евентуално могат да се включат в последните разработки.

Развитието на двигателя Raptor 3 от следващо поколение ще отбележи по-висок Isp от Raptor 2. Той ще генерира 20% повече тяга и ще бъде достатъчно надежден, за да не се нуждае от топлинен щит. Премахването на екранирането на двигателя би намалило значително масата.

Увеличаване обема на гориво

Компанията проучи увеличаването на обема на горивото чрез промяна на формата на резервоарите и увеличаване на височината на Starship с пет до десет метра.
Текущото производство се опитва да изгражда новите двигатели Raptor със скорост от един на ден. Пълният комплект за нужните на Starship може да бъде създаден със средна скорост от три на година.

Нова база за ефективно производство

За да увеличи производството на Starship, SpaceX скоро ще отвори масивна производствена база Starfactory в Starbase в Тексас. Starfactory ще бъде съоръжение в стил на монтажна линия. SpaceX се надява в крайна сметка да може да произвежда 400-футови ракети със скорост една на седмица. Съоръжението ще отговаря за масовото производство на новите V2 Starships на SpaceX.