Повечето служители смятат, че робот не би се справил да изпълни тяхната работа

Напредъкът в областта на изкуствения интелект и автоматизацията хвърля сянка върху работната сила. Бивш изпълнителен директор на Microsoft наскоро прогнозира, че технологията ще измести 40% от работниците в рамките на 15г.

Новото проучване, представено наскоро на Световния икономически форум показва, че повечето работници остават изненадващо оптимистични пред автоматизацията. В световен мащаб много от тях смятат, че поне някои аспекти на дейността, за която са наети, са твърде сложни дори за най-напредналите в технологично отношение роботи.

ГЛОБАЛЕН ОПТИМИЗЪМ

Около 80% от анкетираните вярват, че само човек може да изпълнява по-голяма част от работата им. Като цяло участниците от Европа и Централна Азия са най-уверени, че дейността им изисква човешка намеса. В тези региони е най-нисък процентът от хора, които смятат, че технологизирането може да изпълнява по-голямата част от това, което те правят. От друга страна, 30% от участниците в проучването в Южна Азия се чувстват напълно заменими от роботите. Други 19% заявяват, че повечето от техните отговорности могат да бъдат автоматизирани.

PRO-SCIENCE

Проучването включва данни от малко над 10 000 интервюта, проведени в 29 страни. Обхванати са теми, свързани със заплахата от автоматизация, икономическо развитие, международно сътрудничество, ролята и мотивите на големите технологични компании и как работните места могат да се променят в бъдеще.

Допитването започва с това дали участниците се доверяват учените относно прогнозите за климата. За щастие повечето са отговорили положително, с изключение на 17% анкетираните от Северна Америка.

НЕПОДХОДЯЩИ ПРОФЕСИИ ЗА РОБОТИ

IT фирмата Cognizant е идентифицирала няколко професии, които ще продължават да се развиват без намесата на роботи.

Ето някои от тях:

– детективи;
– космически инженери;
– хореографи;
– дизайнери;
– помощници лични грижи;
– генетични съветници;
– супервайзори на транспорта;
– дизайнери на видеоигри;
– алтернативни енергийни мениджъри;
– медицински сестри;
– аерокосмически инженери.

ДЕН НА КАРИЕРАТА

Що се отнася до тенденциите в бъдещите работни места, Cognizant предвиждат, че кариерата ни ще бъде подсигурена, ако работим с алгоритми, автоматизация и изкуствен интелект. Здравеопазането, финансите и правните услуги също изглеждат сигурни, както и работата във фитнес и уелнес центровете.

Разбира се, дори и най-квалифицираният робот не може да каже бъдещето на 100%, но статистическите данни, изведени от Cognizant може най-малкото да ни дадат представа какви работни места биха могли да бъдат търсени.

ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ В ЕРАТА НА РОБОТИТЕ

Все пак има лъч надежда от страна на апокалиптичния аргумент, че роботите ще изземат нашите функции. Работната култура, която нараства с бързи темпове, включва специалисти по обучение и развитие на кадрите, кариерни консултанти и психолози в идустриално-организационната сфера. Те използват технологията, за да подобрят ефективността и помагат на служителите да правят същото.

БЪДЕТЕ УМНИ

Много от работните места на бъдещето са тези, които се търсят и днес. Това, че всички ще бъдат компютърни специалисти е нереалистично. Фирмите, анализиращи данни ще събират информация всяко тримесечие, за да видят как ще се развива създаването на места и автоматизация на традиционните процеси.