Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Както знаем, България минава към пазарна икономика с края на социалистическия режим през 89-90 г. Тогава се заражда и понятието „регистрация на фирма“, което е обяснимо непознато сред населението дотогава поради простата причина, че хората не са могли да откриват собствени фирми.

След 1990 г. обаче, когато страната ни минава към вече споменатата пазарна икономика, хората постепенно започват да регистрират фирми, за да развиват собствен бизнес. В началото особено популярни са т.н. еднолични търговци, като постепенно дружествата с ограничена отговорност ЕООД и ООД са предпочитаните за регистрация фирми.

Първоначално регистрациите стават в съда, като процедурата все още е сравнително сложна и тромава, за да дойде 2007 г., когато се появява модерният Търговски регистър, чрез който фирмите вече могат да се регистрират и онлайн. Но за това след малко.

Днес услугата по регистрация на фирма е изключително достъпна. Пазарът е пренаситен с консултанти и правни кантори, които могат да регистрират фирмата ви за 1-2 дни, а цените на услугата варират от 100 лева до буквално хиляди левове, в зависимост от особеностите на самото дружество и бизнес начинанието, за което то се създава.

Цена за регистрация на фирма

Както споменахме, цената за услугата може да варира от 100 лева до няколко хиляди лева. Как е възможно да има такава огромна разлика между долната и горната граница в цената за регистрация на фирма? Просто е – ако искате да регистрирате ЕООД, в което очевидно вие сте единственият съдружник и управител и искате да продавате зеленчуци на Женския пазар, то във вашата фирма и дейност няма да има нищо особено, което да изисква по-скъпа услуга. Ако обаче сте предприемач, който има обещаващ стартъп (startup) с чуждестранно участие и инвестиции, услугата по учредяване на дружеството очевидно няма как да бъде 100 лева.

В първия случай имаме съвсем стандартни документи без никакви особености, докато във втория нещата стоят по съвсем различен начин – има за уреждане сложни взаимоотношения между съдружници, инвеститори, управители. Трябва да се предвидят различни хипотези, които да бъдат ясно уредени в дружествения договор, а обикновено в този случай и документите не са само на български език, а и на английски.

Каквато и да е разликата в сложността в регистрацията на единия и другия тип фирма, държавните такси са еднакви във всички случаи. Таксата винаги е 55 лева, ако документите се подават онлайн и 110 лева, ако се подават на гише.

Нотариалните такси са по 6 лева за заверка на подписа на управителя/управителите, като ако документите са и на чужд език, заверката може да се оскъпи с няколко лева.

Банковите такси също винаги са еднакви – те варират в диапазона 10-20 лева.

Регистрация на фирма онлайн

Вече казахме, че в началото на 90-те години на миналия век, когато хората вече са свободни да регистрират собствени фирми, процедурата се осъществява в съответния съд, където е седалището на фирмата. Днес този процес е многократно по-ефикасен – процедурата е бърза, лесна (за професионалисти) и достъпна.

Когато говорим за онлайн регистрация на фирма, трябва да отбележим един важен момент – има две неща, които няма как да се случат онлайн все още и това са откриването на набирателната банкова сметка и нотариалната заверка на подписа на управителя/управителите. Тези две неща винаги се случват физически, като банковата сметка може да бъде открита и от пълномощник, но нотариалната заверка може да се направи само и единствено лично от лицето.

Всичко останало в процеса може да се направи онлайн – документите могат да се изпратят по имейл на клиента за подпис, плащанията могат да се направят онлайн, и самата регистрация на фирмата също става онлайн с електронен подпис. Предимството на онлайн подаването на документите за регистриране на фирма, е държавната такса, която в този случай е 50% по-ниска – 55 лева срещу 110 лева за подаване на документите на гише.

Регистрация на фирма в София

Защо е нужно да обръщаме специално внимание точно на регистрацията на фирма в София? Както за повечето други неща, така и тук, София е основният пазар в сферата. Самата Агенция по вписванията също се намира в София.

Разбираемо, София е и градът с най-много консултанти/юристи/кантори от глава на населението, предлагащи услуга по откриване на фирма. Често към софийски експерти се обръщат и хора от други градове, които са попаднали на местен специалист в интернет.

Както вече споменахме, благодарение на възможността за онлайн отваряне на фирма, услугата е достъпна от цялата страна, без значение къде се намираме физически.

Регистрация на ЕООД

Искаме да обърнем специално внимание на този вид дружество с ограничена отговорност. То се различава от обикновеното ООД по едно единствено нещо – в него има само един „съдружник“. Обикновено, когато говорим за съдружник, се предполага наличието на повече от един такъв. В това се крие и специфичното при ЕООД – то е съставено само от един човек, който е собственик на целия капитал.

Въпреки че собственикът е само един, формата все пак се нарича дружество, макар думата „дружество“ да предполага сдружаване на две или повече лица.

По статистика над 90% от бизнеса в България е съставен от представители на микро и малкия бизнес. Немалка част от него е съставен именно от еднолични дружества с ограничена отговорност.

Възможността само едно лице да регистрира фирма е отлична възможност, защото дружеството с ограничена отговорност има редица предимства пред едноличните търговци, които са другата възможност за правене на бизнес от само едно лице.

В заключение може смело да се заяви, че България предоставя всички необходими възможности за правене на бизнес по отношение на наличните правни форми за сдружаване и правене на бизнес.

Имайте предвид, че настоящият материал не представлява консултация или правен съвет и има чисто информативна насоченост. За правни въпроси се обърнете към юрист.