Редактиране на гените може да промени социалното поведение на животните по неочакван начин

Техниката за редактиране на гени CRISPR-Cas9 може да се използва за промяна на генетичното кодиране с голяма прецизност. Нейните употреби включват лечение на болести и коригиране на генетични дефекти. Сега учените са решили да я използват за промяна поведението на животните. Резултатите обаче не са това, което те са очаквали.

CRISPR беше използван върху група хамстери, за да неутрализира рецептора Avpr1a. Той се задейства от хормона вазопресин. Вазопресинът е свързан със социални действия, като сътрудничество, комуникация, доминиране или агресия.

Без рецептора Avpr1a екипът зад проучването очакваше социалната комуникация и агресивното поведение да бъдат намалени. Вместо това ефекта е обратен. Хамстерите без рецептора показват много по-високи нива на социална комуникация и агресия. Типичните полови различия в агресивността също са изчезнали, като хамстерите от двата пола показват високи нива на агресия към други индивиди от същия пол.

Лабораторни опити

Хамстерите често се използват за експерименти. Тяхната социална организация е донякъде подобна на нашата. Тук са използвани сирийски хамстери. При този вид за първи път е доказано, че вазопресинът оказва влияние върху социалността. Тяхната реакция на стрес също е подобна на тази при хората. Те произвеждат хормона кортизол, когато са стресирани, точно както правим и ние.

Това означава, че изненадващите резултати, очертани в това изследване, могат потенциално да се отнесат и за човешки същества. Това би могло да даде на учените по-добра представа за това, как гените взаимодействат с невронните вериги в нашия мозък, за да контролират отношението ни към другите хора. Оказва се, че тези системи не са толкова добре познати, колкото сме си представяли. Новите открития ни казват, че трябва да започнем да мислим за действията на тези рецептори в цели вериги на мозъка, а не само в специфични негови региони.

Навиците за маркиране с миризма са често използвани от много гризачи. Това е едно от поведенията, променени при хамстерите след лечение с CRISPR. Те оставят миризмата си в околната среда, за да утвърдят доминиране или избор на партньор.

Прилики и разлики

Докато маркирането не е типично за хората, то другите типове социално поведение са ключови индикатори, когато става въпрос за нервни състояния. Учените се надяват, че новите опити могат потенциално да хвърлят малко повече светлина върху тези състояния и тяхното лечение.

Проучването ни дава още един пример за това, колко добре е развито редактирането на CRISPR сега и каква значителна разлика могат да направят тези корекции.

Разбирането за ролята на вазопресина в поведението е необходимо, за да помогне за идентифицирането на потенциални нови и по-ефективни стратегии за лечение на разнообразни групи нервнопсихиатрични разстройства, вариращи от аутизъм до депресия.