Нова AI система превежда естествения език в код

Codex е една от последните AI системи на OpenAI. Тя превежда естествения език в код, чрез API в частна бета версия. В състояние да разбира повече от дузина езици за програмиране, Codex може да интерпретира команди на обикновен английски и да ги изпълнява, което прави възможно изграждането на интерфейс на естествен език за съществуващи приложения.

Codex се обучава на милиарди редове публичен код и работи с широк набор от рамки и езици, като се адаптира към редакциите, които разработчиците правят, за да съответстват на техните стилове на кодиране.

Моделът е достъпен чрез API и е най-приложим в Python. Също така „владее“ JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript, Shell и други. Паметта му е 14KB за кода на Python. Това му позволява да отчита контекстуалната информация, докато изпълнява задачи по програмиране. В това число транслация, обяснителен код и рефакторинг на код.

В началото Codex ще се предлага безплатно. Това дава възможност на компютрите да разбират по-добре намеренията на хората, а последните да постигат повече с помощта на техниката, с която разполагат. Разработчиците могат да надграждат OpenAI Codex чрез API.

Потенциални проблеми

Макар и да се очертава като много способен, Codex може да има значителни ограничения, включително отклонения и пробна неефективност. Изследователи установиха, че моделът предлага синтактично неправилен или неопределен код, извикващ променливи и атрибути, които са неопределени или извън обхвата на кодовата база. Тревожното е, че Codex предлага решения, които изглеждат правилни, но всъщност не изпълняват предвидената задача.

Подобно на други големи езикови модели, Codex генерира отговори възможно най-сходни с неговите данни за обучение. Това може да доведе до объркан код, който изглежда добре при проверка, но всъщност прави нещо нежелано.

Подобен риск при модели като Codex може да бъде смекчен с прецизна документация, дизайн на потребителския интерфейс, преглед на кода и контрол на съдържанието. Това може да се осъществи в контекста на модела, чрез преглед на потребителите и ограничения на случаите на използване. Мониторинг и ограничаване на скоростта, също могат да помогнат за намаляване на вредите.

OpenAI

Създателите ще предприемат многопосочен подход, за да намалят риска от злоупотреба с Codex. Един от начините е ограничаване честотата на заявките за предотвратяване на автоматизирано използване, което може да бъде злонамерено. Компанията също така заяви, че ще актуализира своите инструменти и политики за безопасност, тъй като прави Codex достъпен чрез API.