CAR-T клетки могат да бъдат имплантирани с вирусна инжекция

Учените измислят начини да редактират геномите на имунните клетки, без да се налага да ги извличат от тези, които се лекуват. Изследователите напредват в производство на CAR-Т клетки в тялото. Така известните скъпи и индивидуални терапии за рак може скоро да станат по-достъпни.

Лечението с CAR-T имунни клетки

Т-клетките се извличат от човека, който се лекува. В последствие се променят така, че да се насочват към раковите клетки и се въвеждат отново в тялото. Процесът е довел до драматични възстановявания от напреднали форми на някои видове рак на кръвта, но високата му цена и техническа трудност го правят недостъпен за много потърпевши.

Хората подложени на лечение, може в крайна сметка просто да получат инжекция от вирус, който заразява Т клетките. След това вирусът ще вкара гените, необходими за насочване на въпросните клетките към туморните такива без да е необходима предварителната им екстракция от организма.

Прецизно насочване

Намирането на начини за генетично инженерство на Т клетки може да доведе до експресиране на химерни антигенни рецептори (CARs). Това са протеини, които разпознават рака, без да се намесват в геномите на други клетки. За да направят това, изследователите модифицират вируси, за да разпознават молекули, открити само на повърхността на Т клетките.

На конференцията по хематология две компании представиха резултатите от усилията си да използват вируси за конструиране на Т-клетки. Екипи от Interius BioTherapeutics във Филаделфия, Пенсилвания и Umoja Biopharma в Сиатъл, Вашингтон, генерираха лечения с CAR-T. Те са били насочени към други имунни клетки, наречени В клетки, имитирайки действието на одобрени CAR-T терапии, които лекуват ракови заболявания, причинени от анормални В клетки.

В експериментите на двете компании лечението е достатъчно, за да изчерпи В-клетките на животински опитни екземпляри. При Interius броят на В-клетките е намален с поне 75% при 15 от 16 третирани животни. През тази година планират да започнат опити върху хора.

Готови клетки

Т-клетките са склонни да бъдат в неактивно състояние, докато циркулират в кръвния поток. Това намалява вероятността да бъдат заразени от вируси, използвани за придвижване в гените. В резултат е необходимо да бъдат конструирани достатъчно Т-клетки, за да се получи драматично намаляване на броя на В-клетките.

Регулаторните органи се нуждаят от неоспорими доказателства, че процесът наистина е насочен само към Т клетките и оставя другите недокоснати.

Изследователите са се опитали да използват CAR-Т клетки от друг човек, така че да избегнат откриването им от имунната система на реципиента. Ако техниката успее, това ще позволи клетки от един донор да бъдат използвани за лечение на много хора. Този подход все още е обещаващ, но резултатите от подобни терапии досега са били разочароващи, предизвиквайки по-голям интерес към методи, които могат да генерират CAR-T клетки директно в тялото.