По-точното изследване на тъмната материя и космическото пространство могат да потвърдят модела на плоска Вселена

Оказва се, че плътността има значение. Ново изследване показа, как големите структури разпределени в галактиките на Вселената осигуряват най-прецизните тестове на тъмната материя. Това е най-мащабното проучване на космическото разширение досега. Резултатите ясно са разкрили, как се определя количеството енергия в галактиките, произлизащо от тъмната материя и развитието на Вселената през последните милиард години. Именно тъмното вещество в космоса представлява една от големите загадки пред учените. От край време се разработват начини, които да спомогнат за по-точното му изучаване.

Иновативни идеи

Новият метод е базиран на комбинация от празни космически пространства. Това са големи разширяващи се мехурчета, съдържащи много малко галактики и слаб отпечатък на звукови вълни. Подобни са съществували в ранното развитие на Вселена. Те са известни като барионни акустични трептения (BAO) и могат да се видят в разпределението на галактиките. Това осигурява прецизен начин за измерване на директните ефекти на тъмната енергия, отговорни за разширяването на Вселената.

Мащабен проект

Част от общото изследване са били над 120 000 галактики. На космическите карти, по-ярките места съответстват на региони на Вселената с повече галактики, а по-тъмните съответно на така наречените празнини. Този метод дава много по-точни резултати от техниката, с която са разполагали учените до неотдавна. До скоро единственият начин за подобни измервания бяха взривяващи се масивни звезди или свръхнови, които показват следи от ефектите на тъмната енергия. Проучването използва данни от над милион галактики и квазари, наблюдавани в продължение на повече от десетилетие.

Плоска ли е Вселената

Резултатите потвърждават модела на постоянна космологична тъмна енергия и пространствено плоска Вселена. Това е направено с безпрецедентна точност и категорично опровергава доскорошните предположения за положителна пространствена кривина, изведени от измервания на космическия микровълнов фон.

Бъдещето в космическите изследвания

С напредването на технологиите използвани от учените, неминуемо ще се достигнат нови върхове в научните изследвания. Отчитат се и редица промени при прецизното измерване на константата на телескопа Хъбъл. Стойностите произлезли на база данните събирани от него се оказаха повод за разгорещени дебати сред астрономите. Предварителните доказателства, че изчисленията от сравнително близки свободни пространства и BAO благоприятстват високата точност на Хъбъл, вече подлежат на съмнение. Наблюденията осъществени благодарение на други методи на измерване включват данни от по-далечни линии на абсорбция на квазара и го привежда в по-добро съгласие със стойността, достигната от новите изследвания.