Националното географско общество официално добави Южния океан около Антарктида към четирите, които вече признава: Атлантически, Тихи, Индийски и Арктически 

Въпреки че спорът за определяне на хладните води около ледения южен континент като отделен океан се вихри в продължение на почти 100 години сред учените, досега идеята не е имала толкова популярна подкрепа. Това лято на Световния ден на океаните, обществото обяви, че занапред ще обозначава Южния океан като петия такъв на картите на нашата планета.

Едно от най-големите въздействия ще бъде върху образованието. Учениците ще се запознават с информация за океанския свят, като включват и Южния океан, заедно със спецификата за него и каква е ролята му на планетата.

Антарктическо течение

Антарктическото циркумполярно течение (ACC), което пътува от запад на изток, определя границите на Южния океан. National Geographic започва да прави карти още през 1915 г., но обществото официално е признало само четири океана, които са определени от континентите, които граничат с тях.

Южният океан се определя не от континентите, които го заобикалят, а от Антарктическия циркумполярен поток, който тече от запад на изток. Учените смятат, че ACC е създаден преди 34 милиона години, когато континентът Антарктида се е отделил от Южна Америка, позволявайки на водата да тече безпрепятствено около сушата по света.

Днес ACC тече през всички води, които заобикалят Антарктида. Това е до около 60 градуса на юг, с изключение на прохода Дрейк и морето на Скотия, които са приблизително между нос Хорн в Южна Америка и полуостров Антарктика. Водите на ACC и по-голямата част от Южния океан са по-студени и не толкова солени както океанските води на север.

Как се разпределя топлината?

ACC изтегля вода от Атлантическия, Тихия и Индийския океан, за да помогне за задвижването на глобален „конвейер“, който пренася топлина около планетата. Студената гъста вода на ACC потъва и помага за съхранението на въглерода в дълбокия океан. Според National Geographic, по тази причина хиляди морски видове живеят само в рамките на ACC.

Научно определение

Определението за океан не е строго формулирано. Ние го разбираме като най-голям воден обект. Най-общо глобалният океан се дели на четири или пет части според континентите, които го заобикалят. Независимо от това, името „Южен океан“ е било използвано за описание на водите, тъй като те са били забелязани за пръв път от испанския изследовател Васко Нуниес де Балбоа в началото на 16 век. Наименованието се е запазило и до днес, тъй като океаните стават жизненоважни пътища за международни комуникации и търговия през следващите векове.

До 19-ти век много морски държави са създали хидрографски органи, които да публикуват информация за океаните, техните флоти и търговски кораби. Терминът „Южен океан“ се появява в ранните публикации на Международната хидрографска организация (IHO) още през 1921г.

Наименованието се използва все по-често, тъй като значението и уникалността на Южния океан стават все по-ясни. Съветът по географски имена на САЩ започна да го използва през 1999 г., а Националната администрация за океани и атмосфера (NOAA) официално започна да го използва тази година.