Учените твърдят, че са намерили още доказателства за съществуването на нова сила в природата

Всичко в нашата Вселена се държи като цяло или разединено благодарение на четири основни сили: гравитация, електромагнетизъм и две ядрени взаимодействия. Сега физиците смятат, че са забелязали действията на пета физическа сила, излязла от хелиев атом.

Това не е първият път, в който изследователите твърдят, че съществува. Преди няколко години те го видяха при разпадането на изотоп от берилий. Сега същият екип видя втори пример за мистериозната сила, която наричат X17.

Ако откритието бъде потвърдено, не само бихме могли да научим повече за X17, но и да разберем по-добре силите, които управляват нашата Вселена. Това би могло да помогне на учените да разрешат проблема с тъмната материя.

Разпадане на берилий

Учени от Института за ядрени изследвания в Унгария през 2016 година се усъмниха, че се случва нещо странно, след като анализираха начина, по който берилий-8 излъчва светлина, докато се разпада. Ако тази светлина е снабдена с достатъчно енергия, тя се преобразува в електрон и позитрон. Те се изтласкват един от друг под предсказуем ъгъл, преди да се увеличат.

Въз основа на закона за запазване на енергията произвеждаща двете частици, ъгълът между тях трябва да намалява. От научна гледна точка е така, но се случва обратното. След направените опити в съотношенията на ъглите имаше неочаквано увеличение на броя на електроните и позитроните, разделящи се под ъгъл от 140 градуса.

Заинтригувани учени

Изследването изглежда достатъчно стабилно и скоро привлече вниманието на други изследователи по целия свят. Те от своя страна предположиха, че за аномалията може да бъде отговорна цяла нова частица.

Характеристиките подсказват, че трябва да бъде напълно нов вид бозон. В момента знаем за четири основни сили. В три от тях има бозони, носещи своите способности за привличане и отблъскване. Силата на гравитацията се носи от хипотетична частица, известна като “гравитон”, но за съжаление учените все още не са я открили.

Този нов бозон не може да бъде една от частиците, притежаващи четирите известни сили, благодарение на отличителната си маса (около 33 пъти по-голяма от тази на електрона) и малка продължителност на живота (от около 10 до минус 14 секунди). Все пак е достатъчно дълго, за да бъде засечена.

Намирането на нова частица винаги е голяма новина във физиката и изисква много внимателен контрол.

Подобно на предишното си откритие, изследователите откриха двойки електрони и позитрони, които се разделят под ъгъл, който не съответства на приетите понастоящем модели. Този път броят беше по-близо до 115 градуса.

Екипът изчисли ядрото на хелия, което може да произведе краткотраен бозон с маса малко под 17 мегаелектронволта. За улеснение те го наричат X17. Фактът, че той взаимодейства с неутроните, намеква за сила, която не действа като нищо от традиционната четворка.

Напълно нова основна частица би могла да посочи решение, за изучаване на тъмната материя. Редица експерименти с нея наблюдават 17-мегаволтови странни частици. Пренареждането на стандартния модел на известни сили и техните частици, за да се направи място за нов член на семейството, би било огромна промяна в науката.