Някои видове паяци могат да изядат змии, които са 30 пъти по-големи от тях

Според последни изследвания се оказва, че някои видове паяци обичат да пируват със змии. До скоро учените вярваха, че паяците консумират почти изключително живи насекоми или други членестоноги. По-нови наблюдения показват, че диетата им е далеч по-разнообразна.

Открити са различни видове паяци, които се хранят с червеи, охлюви, скариди, раци, прилепи, мишки, плъхове, жаби, риби, тритони и саламандри, наред с друга плячка. Наблюдавани са също многократни случаи на паяци, които надвиват и се хранят със змии. Най-често последните са още в стадий на растеж.

Установяване на фактите

Учените решават да направят синтез на документираните случаи, като преглеждат публикувани доклади, снимки и книги в Google, сайтове в социални медии, научни списания и съответните академични дисертации. Екипът в крайна сметка откри 319 индивидуални съобщения за паяци, чиито жертви са били змии, повечето от които естествени инциденти. Около 7% са били лабораторни опити за хранене или организирани полеви експерименти. Почти 80% от тези доклади включват снимки или видеоклипове, документиращи ужасяващите действия на многокраките създания.

Мъхести нападатели

От повече от 49 000 известни вида паяци, изследователите са открили 30, които са били наблюдавани да ядат змии в дивата природа. За 11 други вида е доказано, че го правят в плен или организирани полеви експерименти. Около половината от всички документирани случаи включват паяци-вдовици (изключително женски) от семейство Theridiidae, някои от които изглеждат като експертни ловци на змии. Тарантулите (семейство Theraphosidae) са второто най-често срещано семейство паяци, които се хранят със змии. Те ги ловят по дървета или на земята. Семействата Araneidae и Nephilidae са третите най-често срещани да се угощават с влечуги.

Тези три семейства паяци представляват 80% от всички регистрирани случаи на хранене със змии до момента. Що се отнася до техните жертви, документираните случаи в дивата природа включват 86 вида змии от седем семейства, а други пет вида участват в плен или инциденти.

Различни способи

Всяко отделно семейство паяци убива своята плячка по различен начин. Някои разчитат на своите здрави, жилави мрежи, за да заловят змията във вертикалните нишки. Тогава змията бива покрита с лепкава коприна и след едно или повече ухапвания е успешно отровена. След като змията е обездвижена, паякът вдига плячката си от земята (процес, който може да отнеме няколко часа) и се храни в свободното си време.

Тарантулите не плетат мрежи, но техните ухапвания също прилагат мощна невротоксинова отрова, която може бързо да обездвижи змия. Доклад от 1926 г. описва как тарантула хваща змия за главата и я хапе, докато влечугото се опитва да се отърси. След като отровата започне да действа, тарантулата изсмуква всички меки части, оставяйки след себе си безформена маса.

Предстоящи изследвания

Докато ефектът на отровата на черната вдовица върху змийската нервна система вече е добре проучен, този вид знания до голяма степен липсват за други групи паяци. Необходими са много повече изследвания, за да се разбере кои компоненти на отровите са насочени конкретно към гръбначната нервна система. Те позволяват на паяците да парализират и убиват много по-големи същества от себе си. Някои черни паяци-вдовици могат да победят змии до 30 пъти по-едри от собствения им размер.