Новият екип „Платформа и устройства“ ще позволи по-голяма мобилност

Всяка компания в даден етап от своя жизнен цикъл решава да въведе кардинални промени имащи за цел да улеснят както ръководството и работниците, така и крайния потребител. Сега Google решава да направи голяма реорганизация на Android, Chrome и отдела за хардуер. Всички те ще се слеят.

Старшият вицепрезидент по хардуера ще ръководи новото подразделение „Платформи и устройства“. Предишният ръководител на софтуерни платформи на Google като Android и ChromeOS, ще се насочи към някои нови проекти на компанията.

Нови възможности 

Наличието на обединен екип за всички платформи и устройства ще помогне за предоставяне на продукти с по-високо качество и опит за потребители и партньори. Обединението ще подсили екосистемите на Android и Chrome за реализиране на най-добрите иновации възможно най-бързо. По отношение на вътрешната организация ще се ускори вземането на решения.

Google оправдава решението като казва, че динамиката е наложена от бъдещите разработки с AI. Новото подразделение взема част от Google Research и по-специално групата, която работи върху изчислителната фотография.

Партньори и противоречия

Разработката на Google на вътрешния чип Pixel Tensor със Samsung постави хардуерното подразделение в противоречие с Qualcomm. Последният е най-големият партньор на Android за чипове. При пускането на Pixel 6 Google е била върната години назад по отношение на AI, преди да започне да прави свои собствени чипове. Това е сравнително голям опит за Qualcomm, които може да доведе до редица ползи в бъдещето.

Развръзката

Ще видим как точно ще реагира останалата част от екосистемата на Android на промяната. Когато Google започна да прави телефони Pixel, беше необходима защитна стена между екипите на Android и хардуера. Това беше гаранция за партньорите, че Google няма да избира фаворити с вътрешния си хардуерен екип.

Дългогодишен служител на Google ще поеме поста президент на Android Ecosystem. Тъй като преди това е бил вицепрезидент при Lockheimer, той вече има всички връзки нужни за екосистемата.