Биосистемите Leica издигат лабораториите на ново ниво с цифров скенер за откриване на патологични изменения

Предоставяне на по-голяма производителност и намалено време за изпълнение обещава глобалният лидер в решенията за цифрова патология.

Скенерът от ново поколение Aperio GT 450 за цифрова патология предлага съкратено време за сканиране – само 32 секунди. Тъканта, която обхваща е 15 mm на 15 mm. Тази нова методология позволява на пациентите, подлагащи се на изследвания, да увеличат дигиталната патология, за да посрещнат непрекъснато увеличаващите се изисквания за обем на слайдовете.

Aperio GT 450

Иновативното изобретение притежава завидния капацитет на FTE. Това подобрява времето за оперативна реакция на хистотехниците.

Aperio GT 450 е проектирана от Leica Microsystems заедно с Leica Biosystems. Тук можем да видим патентованата RTF технология. Тя подобрява скоростта на сканиране, като същевременно поддържа отличен оптичен фокус. Остротата и контраста на изображенията от GT 450 са наистина впечатляващи. Определено качеството на изображението е от следващо поколение.

В допълнение, Aperio GT 450 предлага нова мащабируема ИТ платформа, наречена Scanner Admin Manager (SAM), която позволява надеждно свързване на множество скенери към централен център за наблюдение. Това премахва индивидуалните нужди на работната станция за всеки скенер.

ИТ архитектурата за Aperio GT 450, включително за центъра SAM, е гигантски скок в сферата на мащабиране и подкрепа на ИТ операции с дигитална патология.

Aperio GT 450 използва плъзгащи се стелажи, които са съвместими с други продукти на Leica Biosystems. Това улеснява работата със системата. Иновативният продукт осигурява подобрена производителност, намаленото време на диагностициране и висококачествено пресъздаване при гледане на изображенията. Въпреки това апаратът все още е само за изследователска употреба. Не е предназначен да се използва при диагностични процедури.

Leica Biosystems

Leica Biosystems е световен лидер в иновативните решения и автоматизацията, интегрирайки всяка стъпка в работния процес. Като единствената компания, притежаваща патентни изобретения за биопсия и диагностика, тя се стреми да разруши бариерите между всяка стъпка в процеса на диагностициране.

Компанията предлага лесни за използване и постоянно надеждни предложения. Те работят за подобряване ефективността на процеса и увереността в крайния резултат. Представена е в над 100 страни, като седалището й се намира в Германия. Следвайки неотлъчно мотото “Чрез подобряване на диагностиката, подобряваме живота”, те се стремят към все по-голямо усъвършенстване и напредък в медицинските технологии.