Това може да се окаже най-голямото сухоземно животно съществувало някога

Скелетът все още не е завършен, но палеонтолозите смятат, че динозавърът е бил дълъг повече от 36 метра. Разкопките на вкаменелост на 98 милиона години могат да ни разкрият най-голямото сухоземно животно живяло някога. Първите находища на въпросните останки поставят началото си през 2012 година. Това се случва в долината на река Неукен, Аржентина.

Вкаменените кости на може би най-голямото животно, което някога е ходило по Земята, бавно изплуват от разкопките в Аржентина. Палеонтолозите са се заели да изкопаят обширен набор от 24 прешлена, както и елементи на таза и гръдния пояс от новооткрития динозавър. Отначало не е било ясно на какво са попаднали изследователите, освен че то е огромно. Сега те твърдят, че останките предполагат тип дългошии динозавър, който яде растения. Той е наречен титанозавър, потенциално най-големият откриван някога.

Назад в миналото

Все още не може да се твърди със сигурност, дали гигантските кости принадлежат на известен вид или на нещо съвсем ново, но според екипът, екземплярът може да бъде дори по-голям от 37 метра и да е почти 70-тонен. Изследователите датират новия образец преди около 98 милиона години.

Предвид размерите на новия скелет, изглежда вероятно той да е претендент за един от най-големите, ако не и най-големите зауроподи, които някога са били откривани. Този нов скелет предоставя още един пример за зауроподи, които се доближават до крайностите на възможното по отношение на максималния размер на животните на сушата.

Част от скелет

За да стигнат до твърдо заключение относно вида и да преценят по-точно неговия размер, изследователите ще трябва да продължат да копаят. Бедрената и раменната кост предоставят добри предположения за направените вече оценки. Очертава се това да е един наистина огромен динозавър, но учените очакват да намерят много повече от скелета при бъдещите разкопки. Това ще даде възможност за крайни заключения.

Макар динозаври като титанозаврите да са достигали дължина над 30 метра, те не успяват да отправят сериозно предизвикателство към титлата за най-голямото животно, живяло някога на нашата планета. Това признание се отправя към гигант, който е и до днес с нас: синият кит, който може да достигне дължина повече от 30 метра и тъй като теглото му се поддържа във вода, може тежи до 173 тона.