Нов рекорд за най-ниската температура, записвана някога в лабораторни условия

Все повече се доближаваме до абсолютната нула. Екип от организации на изследователи от Германия и Франция постави нов рекорд за най-ниската температура, регистрирана някога в лабораторни условия.

В полза за физиката

Температурният рекорд, който поставиха учените от 38 пикокелвина може да има широкообхватни последици за областта на физиката и елементарните частици. Това е така, защото някои материали проявяват все по-необичайно поведение, колкото повече се приближават до абсолютната нула. Последното е равно на -273,15 °C и обикновено се измерва като 0 Келвина. За пример можем да посочим течната форма на хелия. Той става един вид свръхфлуид, което означава, че тече свободно, независимо от триенето.

Изследователите подробно описват, как от Центъра за приложни космически технологии и микрогравитация към Университета в Бремен са използвали сложна система от лещи и материя за постигане на пробива.

До къде ще стигнат температурните рекорди?

Експериментът се проведе в 122-метровата тръба на Bremen Drop Tower. На върха на кулата, учените създадоха облак от газ от рубидий и го задържаха на мястото му с помощта на магнити. Същите магнити са послужили за превръщане атомите на облака в кондензат на Бозе-Айнщайн, което го прави изключително студен. Когато газовият облак е бил освободен от магнитния си капан, той се спуска надолу по капковата тръба. В същото време се разширява във всички посоки, което понижава температурата още повече.

Въпреки че целият процес е продължил само две секунди, детекторите на кулата в Бремен успяха да измерят кинетичната енергия на атомите. Това позволи на изследователите да изчислят температура от 38 пикокелвина.

Предишни опити

Експерименти проведени в лабораторията на Международната космическа станция, достигнаха температури от 100 нанокелвина или 100 милионни от градуса над абсолютната нула. За щастие, новият експеримент осигурява още по-голям пробив.

Изследователите също така заявиха, че чрез намаляване броя на атомите в облака преди да бъде освободен, може да успеят да се доближат още повече до абсолютната нула. Учените смятат, че тази настройка може да се използва за тестване на теориите на гравитацията на квантово ниво, предоставяйки ново поле за изява в мистериозния свят на квантовата механика.