Използването на чиста енергия ще бъде чудо за нашата планета

Инженери започнаха изграждането на най-големия в света проект за ядрен синтез. Това се случва в Южна Франция, като операциите са планирани да започнат в края на 2025 година. Проектът, наречен ITER, е плод на международно сътрудничество между 35 държави с огромни амбиции. Всички те искат да докажат възможността за термоядрена енергия с гигантско магнитно устройство.

От теорията до действителността

Силата на синтез на теория работи, като използва енергията, отделена от две по-леки атомни ядра. Последните се сливат, за да образуват по-тежко ядро и го превръщат в електричество. Ако машината генерира повече енергия, отколкото трябва да бъде вложена, за да стартира процеса, технологията би могла да постави основата на изцяло нов начин за получаване на почти неограничена чиста енергия в търговски мащаб. Силата на термоядрения синтез би била много по-безопасна от конвенционалната ядрена енергия за делене, тъй като няма риск от стопяване или остатъчни ядрени отпадъци.

Можем ли да обуздаем плазмата?

Последните шест десетилетия на научни изследвания за синтеза не са открили начин за генериране на нетна енергия. Изключително горещата плазма вътре в термоядрените реактори е трудна за предвидждане и контрол. Именно това се стреми да направи ITER. Крайният му реактор ще тежи 23 000 тона, включително 3000 тона свръхпроводящи магнити. Те ще бъдат свързани помежду си с 200 километра свръхпроводящи кабели, всички от които трябва да се поддържат охладени до -269 градуса по Целзий.

Амбициозно начало

Конструирането на машината по части ще бъде като сглобяването на триизмерен пъзел на сложна времева линия с точността на швейцарски часовник. Екипът, който стои зад проекта ITER, е оптимистичен по отношение на тестовете, които ще могат да проведат с помощта на масивния реактор. Като произвежда самозагряваща се плазма, екипът очаква да генерира десет пъти повече топлина от вложеното количество. С други думи, целта е да се генерира 500 мегавата при вход от едва 50 мегавата. Температурите ще достигнат десет пъти повече от температурата на центъра на Слънцето, според ITER.

За компанията

ITER олицетворява огромното международно усилие да се превърне синтетичната енергия в реалност, но тя не е единствената. Голям брой стартиращи компании за синтез в САЩ и в чужбина се опитват да го превърнат и в търговски жизнеспособен източник на енергия.