Учените откриха мистериозна радиоактивна скала от тъмната страна на Луната

Учените са открили голямо радиоактивно гранитно образувание под повърхността на обратната страна на Луната. Това неочаквано скално находище може да предложи на изследователите някои улики за дългата история на нашата спътница.

Как се образува гранитът?

Гранитът е една от най-разпространените магмени скали. Како повечето естествени скали, които намираме сред природата и гранитът е източник на радиация. Гранитните скали са широко разпространени сред континенталната кора. Той е най-често срещания материал под тънката седиментна облицовка на континентите. Това не е чудно имайки предвид, че се създава от гореща разтопена магма. Въпросното скално образование идва на бял свят след като магмената стопилка се втвърди и кристализира в дълбините на земната кора под високо налягане.

Съществуването на подповърхностния гранит на лунната повърхност предполага, че по-слабо проучената далечна страна на Луната, която винаги е обърната настрани от Земята, някога е приютявала един или няколко вулкана. Те са били активни преди около 3,5 милиарда години. Това поставя началото на историята на Луната.

Ако направим съпоставка с местните земни вулкани, спокойно можем да заключим, че всяко голямо тяло от грант е използвано за захранване на вулкани.

Живи доказателства

Подповърхностните магмени скални отлагания, оставени от изстиващи вулкани, наречени батолити, са много по-големи от вулканите, които се захранват на повърхността. За сравнение можем да погледнем планините в Сиера Невада. Те са батолит останал от вулканична верига в западните Съединени щати, която е съществувала отдавна.

За да определят химическия състав на радиоактивното лунно отлагане, изследователите са използвали микровълнови честоти за измерване на геотермалната активност на съединението. Данните водят до заключението, че находището съдържа определени радиоактивни елементи, които могат да бъдат приписани само на гранит.

Неочаквани резултати

Все пак резултатите са доста изненадващи. Въпреки че районът на Луната, където е открита мистериозната скала, съдържа известен вулканичен комплекс, гранит рядко бива открит.

Новооткритото парче гранит обаче е доста огромно. То е с диаметър над 48 км. Изненадващата величина и географския обхват на тази характеристика предполагат подобна на Земята, еволюирала гранитна система. Тя е по-голяма, отколкото се смяташе за възможно на Луната.

Въпреки очарователните нови открития, учените в крайна сметка остават с повече въпроси, отколкото отговори. Ако няма наличието на вода, така необходима за екстремни ситуации, от които възниква гранитът, как така имаме гранит? Имало ли е вода на Луната или поне във въпросния регион или просто е било особено горещо?