Днешното събитие на Microsoft бе част от кампанията “Windows 8.1 – лично твой“, чиято идея е да покаже, че технологиите са вече неразделна част от индивидуалността ни и са естествено продължение на личния ни стил, да разкаже историите на хората, които променят нас и живота ни чрез технологиите, да покаже трансформацията на човека.

Заедно с модния дизайнер Боян Петрушевски компанията представи „Игри на личността 8.1” – моден проект-видеоинсталация, който е едновременно автопортрет и портрет на съвремието. Търсейки своята собствена форма в преплитането на дреха и филм, авторът отваря границите на личността и анализира свободата да моделираме себе си посредством технологиите.

Проектът свързва нематериалния свят на софтуерните технологии (Windows 8.1) и материалността на дрехата, откривайки неподозирани допирни точки и територии на себеформиране и в двете посоки, но без начало и край. Защото процесът е непрестанен, а финалът е в непрекъснат рестарт. В тази постмодерна версия на Витрувианския човек на Леонардо, трансформацията на Аз-а описва съвършени кръгове (loops) в рамките на квадрата-прозорец и разкрива неподозирани територии, където възможностите за модулиране и моделиране на действителността стават безкрайни. Резултатът зависи от избора, търсеното удобство, функционалността. Пространство отвъд времето и време отвъд пространството в пресечната точка на полюсите, където противоположностите се нулират. В този център на пресичане между мода и технологии се разкрива човекът в неговата най-дълбока същност – играта. Homo ludens, играещият човек, генератор на творческа енергия и промяна. Защото, по думите на Фридрих Шилер, „човекът играе само там, където е човек в пълното значение на думата, и е изцяло човек само там, където играе”. Кой къде ще се озове зависи единствено и само от личния ни избор.