Учените все повече напредват в левитирането на обекти чрез звукови вълни

Изследователите измислиха нов и подобрен начин за левитиране на обекти, използвайки само звукови вълни. Това е впечатляващо постижение на технологията за смесена реалност, която може да проправи пътя на някои футуристични холограмни дисплеи.

Постижения до момента

Находчиви учени са успели да левитират отделни полистиролови зърна и водни частици. Това се случва във вътрешността на специално заграждение. То ги кара да се движат в три измерения чрез регулиране на изхода на стотици малки високоговорители, разположени в мрежа.

В една от совите демонстрации, учените успяха да накарат малко парче плат да изплува във въздуха. След това върху него е прожектиран филм на скачащ заек.

Интерференция

Екипът също така адресира фатален недостатък с предишна итерация на тяхната работа. Чрез увеличаване броя на високоговорителите до 256 и регулиране на всеки от техните изходи с помощта на сложен софтуер, изследователите успяха да преместят обекта въпреки наличието на смущения.

Възпрепятстващ обект вътре в заграждението може да доведе до безцелно отскачане на отделни звукови вълни. Това води до падане на всеки левитиращия обект от въздуха.

В миналото 3D дисплеите трябваше да съществуват във вакуум, но сега иноваторите могат да създават 3D съдържание точно пред нас. За целта не се изискват нито загадъчни трикове, нито специални очила.

Това са просто 3D форми, споделящи самото пространство, в което живеем.

Звуков облак

Полученият ефект е меко казано удивителен. В един експеримент, екипът успя да левитира водна капка над движеща се чаша вода. Това е обект, който иначе би се оказал огромен източник на смущения поради отразяващата си повърхност.

В паралелна вселена

Новите постижения отварят възможности за напълно потапящи преживявания във виртуалната реалност и интерактивните холограми. Сега екипът се надява да създаде нова система, която да преодолява повече от един източник на смущения.

Всичко това може да позволи на изследователите да смесват много различни материали в адитивното производство и 3D печата. Акустичната левитация има огромен потенциал в прецизното производство и това постижение проправя пътя за реализиране на много разнообразни възможности.