Учените случайно откриват живот дълбоко под повърхността на леда

Екип от учени проби стотици метри антарктически лед, за да открие същества, живеещи в пълна тъмнина. Дълбините на Антарктика могат да ни предложат изключително любопитно находище от непознат до сега живот.

Изследователи от Британското антарктическо проучване откриха, че новооткритите организми на морски гъби и потенциално непознати видове, съществуват при пълна тъмнина и температури от порядъка на -2,2 °C. Непознатите представители на животинското царство оцеляват в екстремни условия. Откриването им противоречи на всички предишни теории за това, какъв живот би могъл да има на подобни места.

Как е бил открит новият живот?

Геолозите са пробили леда, за да съберат проби от седименти. След това са спуснали камери, за да изследват вътрешността. Така са попаднали на странните същества, залепени за скалата. Очаквайки просто да извлекат утайка от сърцевината на ледения шелф, те са били безкрайно изненадани от откритието на видеозаписите. Когато сондата е достигнала масивна скала никой не е подозирал, че на нея има живот.

Мястото за сондиране е било на 260 километра от откритите води, което поставя учените в недоумение, как тези същества са получавали достатъчно храна, за да оцелеят. В условия като тези, те биха очаквали да намерят животни, които се движат и почистват, за да оцелеят (риби, червеи или крил). Ползотворният инцидент поражда много въпроси, на които тепърва предстои да се търси отговор.

Неизследван хабитат

Плаващите ледени рафтове са най-голямото неизследвано местообитание в Южния океан. Макар да покриват 1,5 милиона квадратни километра от Антарктика, досега е проучена само площ с размерите на тенис корт. Възможностите за изследване на тези непознати досега екосистеми не са безкрайни. Глобалното затопляне увеличава риска антарктическите ледени шелфове, включително шелфа на Филхнер-Роне, където е открит новият живот, да се срутят.

В доказателство на това служи гигантското парче лед с размерите на Люксембург, което се отдели от ледения шелф на Ларсън през декември. Това изложи една от най-важните екосистеми в света на опасност. Експертите предупредиха, че поради затоплянето на Антарктида, подобни събития могат да стават все по-чести.

Това поставя учените пред предизвикателство да научат всичко, което могат за тези неоткрити екосистеми, преди да бъдат заличени завинаги. За целта, те трябва да намерят начин да се доближат до животните и тяхната среда, но това не е лесно имайки предвид, че се намират на 900м. под леда и на 260км. от корабите, където са лабораториите на изследователите. Това е предпоставка за намирането на нови методи на работа, които биха били възможни и ползотворни.