Метеоритът „Fireball“ съдържа девствени извънземни органични съединения

През нощта на 16 януари 2018 г. метеор прониза небето над Онтарио, преди да падне на замръзнало езеро в Мичиган. Учените използваха метеорологичен радар, за да открият къде са се приземили парчетата. Ловците на метеорити са успели да съберат ценни мостри, преди химическият им състав да бъде променен от излагането на течна вода. Изследването им дава на учените представа за това, какви са космическите скали, когато те все още са в космоса, включително поглед върху девствените органични съединения, които могат да ни разкажат за произхода на живота.

Благоприятни обстоятелства

Този метеорит е специален, тъй като е паднал върху замръзнало езеро и е бил събран сравнително бързо. Изследователите са установили, че минералите не са много променени и че съдържат богат списък с извънземни органични съединения. Именно аналогични на тях може да са допринесли за съставките на живота.

Метеоритите, най-просто казано, са космически скали паднали на Земята. Когато астероиди се сблъскват в космоса, фрагменти от тях могат да се отчупят. Тези скални парчета, наречени метеороиди, продължават да се носят в космоса и понякога посоката им пресича пътя на луни или планети. Когато метеороидът пробие земната атмосфера и ние го виждаме като огнена топка или падаща звезда, това се нарича метеор. Ако части от този метеор оцелеят при пътуването през атмосферата и достигнат Земята, се наричат метеорити.

Учените са използвали метеорологичния радар на НАСА, за да проследят къде са отишли парчетата. Част от тях са били открити по-малко от два дни след падането. След предоставянето на учените и тяхното анализиране е било установено, че метеоритът е H4 хондрит. Само 4% от всички метеорити, падащи на Земята в наши дни, са от този тип. Но това, което го прави изключителен е бързото му събиране и сравнително чистите проби за анализ.

Зараждането на живота

Учените не са сигурни как на нашата планета са се зародили органичните (съдържащи въглерод) съединения, отговорни за възникването на живота. Една от теориите е, че те са попаднали чрез падането на метеорити. Това не означава, че самите метеорити съдържат извънземен живот. По-скоро някои от органичните съединения са се образували в астероид, който по-късно е паднал на нашата планета.

Изследователите са използвали голямо разнообразие от аналитични техники и изследвания на проби от различни части на метеорита, за да получат по-пълна картина на съдържащите се в него минерали. Това проучване показва как може да се извлече максимума от едно малко, сурово, скъпоценно парче скала.