Нова клетъчна технология за програмиране

Екип на изследователи от Института по невронауки и Института по сложни системи към Университета в Барселона демонстрира, че невроните могат да се генерират от кожни клетки на човешки донор с помощта на клетъчна технология за препрограмиране. Според получените резултати тези неврони са в състояние да се интегрират в човешката мозъчна тъкан. Това се осъществява чрез трансплантиране в малка част от човешкия мозък.

Невроепители, подобни стволови клетки, които са в състояние да образуват функционални синаптични мрежи в клетъчната култура, се диференцират до зрели специфични кортикални неврони при трансплантация върху органотипични култури върху мозъчната кора на възрастен човек.

Напредъкът на учените

Използвайки най-съвременна технология, базирана на вируси за моносинаптично невронално проследяване и електрофизиологични записи, изследователите демонстрираха, че присадените клетки се интегрират във вече установена невронална мрежа, присъстваща в част от човешка мозъчна кора. Това води до получаване на входове и установяване на синаптични контакти с невроните на среза.

Надежда за медицината

Това е много важен напредък в лечението на всякакъв вид мозъчни увреждания. Повечето проучвания, проведени с цел да се демонстрира осъществимостта на иновативния метод са дали обнадеждаващи резултати. Очаква се това да обогати или замести практиката за използване на стволови клетки. Медицината се нуждае от подобен пробив.

Тази и други подобни терапии са били проведени с животински модели, като мишки и плъхове. В това проучване е установен метод, който да докаже, че тези терапии са ефективни и при трансплантация на клетки в човешката тъкан. Фактът, че материалът предназначен за присаждане може да се получи от човешки кожни клетки, позволява алогенна трансплантация. Това е трансплантация на клетки, получени от същия пациент, като се избягва отхвърлянето на присадката и етичните опасения, свързани с този вид терапии.

Обединени в името на успеха

Именно благодарение на колаборацията между различни изследователски институции и учени, последните са успели да постигнат напредък от такова естество. Те са комбинирали техники за биология на стволови клетки с физическа перспектива при анализа на функционалността на невронната мрежа. Това сътрудничество позволи на изследователите да разберат по-добре сложността на експерименталния модел и да очертаят бъдещите стратегии за терапевтично лечение.