Учените са на път да направят голям скок в науката чрез имплантирането на човешки клетки в маймунски ембриони

Не! Това не е трейлър на популярен научно-фантастичен филм. Това са факти, които са ни представени от учени от Китай. Първият спорен екип от изследователи създават ембриони, които са част от човека и отчасти маймунски.

Целта на биолозите е да създадат човешко-животинска химера. Чрез стряскащите опити се стремят да създадат животно с изцяло човешки бъбрек или черен дроб. Такива примати могат да бъдат използвани като източници на органи за трансплантация.

Съвременни химери

Техниката включва инжектиране на човешки ембрионални стволови клетки в еднодневен ембрион от друг вид. Надеждата е, че човешките клетки ще растат заедно с ембриона.

Преди време беше направен опит да се добавят човешки клетки към свински ембриони, но първите не се задържат ефективно.

Надеждата за успеха при сегашните експерименти са сходните генетични дадености на маймуните с тези на хората. За да дадат на човешките клетки по-голям шанс да се задържат и развият, учените използват и технология за редактиране на гени. Така забраняват образуването на определени видове клетки в животинските ембриони. До този момент не се е родила нито една маймуна със смесени гени. Вместо това миксираните ембриони се развиват лабораторно само в рамките на две седмици, като стремежът е да бъдат изследвани за този период.

От друга страна, изследовател от предишните опити с прасета смята, че сегашните експерименти няма да доведат до успех, тъй като органите, които ще се развият биха били много малки.

В САЩ федералните фондове никога не могат да се използват за създаване на смесени ембриони човек-маймуна. В Китай обаче няма такова правило, което вероятно е причината да се провеждат там изследвания.

Инжектирането на човешки клетки в маймунски ембриони води до въпроси за еволюционните и междувидовите бариери. До каква степен имаме право да прекрачваме някои граници?! И дали в крайна сметка опитите да се намери изход за недостига на органи за трансплантация няма да ни изиграе лоша шега. До колко могат да се контролират подобни вмешателства в природата и нейните създания?