Каква температура може да понесе човешкият организъм

Изменението на климата ни поставя пред нова ужасяваща тенденция. Все повече райони стават толкова горещи и влажни, че хората просто умират. Това започна да се случва по-често от експертните прогнози. Между 1979 и 2019 г. са идентифицирани над 7000 случая, а данните растат през годините.

Мащабни последици

Независимо от непрекъснатите дебати и опити за подобряване на положението, парниковият ефект изглежда не е чак толкова далеч. От години човешката дейност води до увеличаване на нежеланите газове в атмосферата, които я затоплят прекомерно. Въглеродният диоксид е една от най-рисковите последици на нашите действия. Неговите нива в атмосферата са били близо 50% до 2020 година. Колкото и да е неприятна, пандемията на коронавирус успя да ограничи замърсяването до зашеметяващи нива. Това идва да покаже, че процесът все още е обратим, но изисква жертви.

Обезлесяването и увеличаващите се глави добитък за изхранване на нарастващото световно население също допринасят за парниковия ефект. Други опасно покачващи се концентрации са на газове като диазотен оксид, метан и газове съдържащи флуор.

Убийствена комбинация

Наличието на прекалена влага във въздуха съчетана с високите температури, прави невъзможно охлаждането на тялото, дори да сме здрави, под дебела сянка и с подходящи дрехи улесняващи изпотяването. При наличието на горните фактори цялата пот остава в тялото, което не може да се охлади чрез изпарение. Опасността нараства особено много за работници на открито, хора без климатик или население в региони, засегнати от смъртоносните, разрушаващи инфраструктурата топлинни вълни.

Учените са открили, че в условията на влажност, при които температурите надвишават 88 градуса по Фаренхайт, достигането до сигурна гибел е нормален изход от ситуацията. Прекомерно увеличаване на влажността се наблюдава в Южна Азия, Близкия изток, Австралия и многобройни места в САЩ.

Това е лоша новина сама по себе си, но също така не изненадва експертите. Учените прогнозираха настъпването на подобни сценарии. Тези случаи ще се увеличават през следващите десетилетия, а фактът, че вече се случват с тревожна честота, е обезпокоителен за шансовете ни да предотвратим най-тежките последици от изменението на климата.