Нов вид геотермална централа ще захранва електрическата мрежа, която обслужва двата центъра за данни на Google в Невада

Първият по рода си геотермален проект на компанията вече работи в Невада. Той ще помогне за захранването на центровете за данни на Google с чиста енергия. Последната си партнира със стартиращата компания за чиста енергия Fervo. Колаборацията между двете цели изпращане на електричество към мрежата, обслужваща два от центровете за данни на Google.

Fervo е разработила нова технология за използване на геотермална енергия. Това е сравнително малък проект с капацитет за генериране на 3,5 MW. За пример, един мегават е достатъчен, за да отговори на търсенето на приблизително 750 домове. Проектът ще захранва с електричество местната мрежа, която обслужва два от центровете за данни на Google извън Лас Вегас и Рино.

Това е част от плана на компанията, който трябва да се осъществи до 2030 година. Идеята е да работи с електричество без въглеродни замърсявания денонощно. За да се постигне тази цел са нужни повече източници на чиста енергия онлайн. Геотермалната енергия се оказва ключова част от бъдещия микс за електроенергия. Тя може да се превърне в подходяща алтернатива, когато вятърната и слънчевата се окажат недостатъчни.

Стартиране на проекта

Началото на проекта е поставен през 2021 г. Тогава Google обяви първото в света корпоративно споразумение за разработване на проект за геотермална енергия от следващо поколение. Геотермалната енергия използва топлината, излъчвана от вътрешността на Земята. Но това не е обикновена геотермална централа, която извлича горещи течности от естествени резервоари, за да произведе пара задвижваща.

Този нов проект всъщност е построен в покрайнините на съществуващо геотермално поле. Там има горещ камък, но няма течност. За да генерира геотермална енергия на подобно място, Fervo пробива два хоризонтални кладенеца, през които изпомпва вода. След това се избутва студена вода през пукнатини в скалата, което я нагрява, за да може да генерира пара обратно на повърхността. Това е система със затворен цикъл, така че водата се използва повторно. Много важна характеристика в предразположен към суша регион като Невада.

Fervo инсталира оптични кабели вътре в двата кладенеца. Така се събират данни в реално време за потока, температурата и работата на геотермалната система. Това са тактики, заети от нефтената и газовата индустрия за извличане на енергийни ресурси, които иначе биха били недостъпни. Идеята е многообещаваща, защото съумява да използва вече съществуващи технологии, които са били прилагани в областта на петрола и газа.

По всяко време

За разлика от вятърните и слънчевите ферми, които са чувствителни към метеорологичните условия и часовете на деня, геотермалните проекти могат да генерират електричество при по-последователна основа.

През септември Google обяви още едно партньорство с нестопанската организация Project InnerSpace. Последната разработва глобален инструмент за картографиране и оценка на геотермалните ресурси.

Компанията не издава, къде възнамерява да използва геотермална енергия освен за своите центрове за данни. Последните са известни с това, че поглъщат тонове електричество, използвайки около 1% от световната енергия.