Учените са създали ензим мутант, който рециклира пластмасови бутилки за часове

Първоначално ензимът е открит в компостна купчина листа. Веществото успява да редуцира бутилките до химически блокове от изходяща суровина, която след това се използва за направата на нови бутилки. Съществуващите технологии за рециклиране успяват да преобразуват пластмасата само в дрехи и други тъкани.

Carbios

Компанията зад пробива се нарича Carbios. Тя се стреми към рециклиране в промишлени мащаби, като поставените цели трябва да се изпълнят в рамките на пет години. Иноваторите си партнират с големи компании, като Pepsi и L’Oréal. Това предполага ускоряване на развитието на новата технология. Независими експерти нарекли новия ензим голям напредък.

От Арктика до всички водни басейни на Земята

Милиарди тонове пластмасови отпадъци са замърсили планетата. Те представляват огромен риск за морския живот, а от там и за нас хората. Компаниите казват, че намаляването на употребата на пластмаса е от ключово значение, за запазване крехкото равновесие в природата. Истинското решение е пълноценното рециклиране на този толкова използван в световен мащаб материал. Новият ензим е лъч надежда в постигането на амбициозната цел.

Учените анализирали ензима и въвели мутации, за да подобрят способността му да разгражда пластмасата, от която се правят бутилки за напитки. Стабилността му при 72 ° С е много близо до перфектната температура за бързо разграждане.

Екипът използва оптимизирания ензим, за да разгради един тон отпадъчни пластмасови бутилки. Резултатите са били впечатляващи. След десет часа материала е бил разграден на 90%. След това учените използваха полученото за създаване на нови пластмасови опаковки предназначени за хранително-вкусовата промишленост.

Какво всъщност се случва с нашия боклук?

Carbios има сделка с биотехнологичната компания Novozymes за производство на новия ензим в световен мащаб. Цената на процедурата ще възлиза само на 4% от стойността на новата пластмаса.

Отпадъчните бутилки трябва да бъдат смлени и нагрети преди добавянето на ензима. Това е първата компания въвеждаща подобна технология на пазара.

Намаляване употребата на пластмаса е част от решаването на проблема с отпадъците. Всички знаем, колко полза имаме от вредната субстанция в хранителната индустрия, медицинските грижи и транспорта. Проблемът са отпадъците. Събирането им е от ключово значение за преработката. Повече от половината от тях попадат в околната среда или депата за боклук.

Сега имаме възможността за истинско биологично рециклиране в световен мащаб. Това е много голям напредък по отношение на бързината, ефективността и толерантността към хората и природата. Процесът представлява значителна стъпка напред към истинското рециклиране и има потенциал да намали зависимостта ни от нефт. Своевременно това ще доведе до по-ниски въглеродните емисии и стимулиране на събирането и рециклирането на отпадъци.

Оптимистични прогнози за бъдещето

Учените са постигнали напредък в намирането на биологични начини за разграждане на други основни видове пластмаса. Не отдавна бяхме изненадани от откритието, че ларвите на восъчен молец могат да ядат полиетиленови торбички.