Google се погрижи и за незрящите

Компанията обяви пускането на виртуална брайлова клавиатура за Android. Тя е проектирана да позволява на хората със слабо зрение или пълна слепота да използват своите телефони без допълнителен хардуер.

Според Световната здравна организация около 2,2 милиарда души в световен мащаб имат нарушено зрение. За да отговори на техните нужди, Google преди време разработи и пусна BrailleBack. Това е услуга за достъпност за Android, която помага на потребителите да използват брайлови устройства, но BrailleBack не предлагаше да пишете на екрана.

Технологичният гигант си е сътрудничил с разработчици на брайлов шрифт и потребители. Всичко това е с цел да гарантира, че опцията ще може да се използва навсякъде, където се налага на потребителите да пишат. В това число социални медии, текстови съобщения и имейл приложения.

Модернизиране

Новата брайлова клавиатура, която ще се извежда на устройства с Android 5.0 или по-висока версия, чрез актуализация на пакета, се активира с прекарване на пръст нагоре по екрана. Ще поддържа брайлов клас 1 и 2 на английски език (с допълнителни езици, които следва да се добавят) и може да се включва или изключва просто като превключване из международни клавиатури.

Клавиатурата използва стандартно 6-клавишно оформление. Всеки клавиш представлява една от 6-те брайлови точки, които при натискане възпроизвеждат всяка буква или символ. Например:

Докоснете точка 1, за да въведете буквата А.
Докоснете точки 1 и 2, за да въведете буквата B.
Докоснете точки 1 и 4, за да въведете буквата С.
Докоснете точки 1, 4 и 5, за да въведете буквата D.

Прекарване на пръст наляво изтрива буква, докато два пръста наляво изтриват цялата дума. Прекарването надясно добавя интервал, докато прекарване на два пръста вдясно или нагоре вмъква съответно нов ред или текст.

Брайлова клавиатура на Google

Днес дисплеите с брайлов шрифт правят писането достъпно на повечето телефони и компютри, чрез физическа клавиатура на брайлова писалка. Но може да отнеме време да свързвате външно устройство всеки път, когато искате да въведете нещо бързо на телефона си. Именно този проблем иска да избегне компанията. Мисията е да се направи всеобхватна информацията в световен мащаб. Това ще спомогне за разширяване на брайловата грамотност сред незрящите хора.

Друга подобна функция, наречена Live Relay, е предназначена да подпомага глухите потребители, докато Project Diva има за цел да даде на хората с различни увреждания известна независимост и автономия чрез Google Assistant.

За тази цел клавиатурата допълва усилвателя на звука, който го увеличава в кабелните слушалки, като това се отнася за тихите звуци, но същевременно не преувеличава силните. Още през 2018 г. Google представи поддръжка на слухов апарат за Android.