Последните изследвания показват, че увеличаването на въглеродните емисии от електрическите автомобили са само зловреден мит

Редица изследвания подложиха на съмнение твърденията, че електрическите превозни средства са щадящият вариант за околната среда. До този извод беше достигнато след преразглеждане данните от вредните емисии при производството на въпросните автомобили.

Новите проучвания в тази сфера показват, че в повечето случаи, електрическите автомобили произвеждат по-малко вреда. Това е в сила дори ако генерацията все още включва изкопаеми горива. Други проучвания обаче ни предупреждават, че шофирането като цяло трябва да бъде намалено, за да бъдат постигнати по – оптимистични цели за климата. 95% от управлението на електрически коли в света е по-добро за климата, отколкото бензиновите. Единствено изключение правят страни като Полша, където производството на електроенергия все още се основава най-вече на въглища.

Какви са предизвикателствата пред електрическите превозни средства

Според изследователите, експлоатационните емисии от електрическите автомобили са до 70% по-ниски от бензиновите такива. Държави като Швеция и Франция са пример за това, защото там по – голямата част от електроенергия идва от възобновяеми източници. Във Великобритания например, те са с 30% по – ниски.

По – благоприятно бъдеще

Все повече нации преминават към чиста енергия. Различни проучвания показват, че през 2050 година, всеки втори автомобил по улиците на света ще бъде електрически. Това би намалило глобалните емисии на CO2 с до 1,5 гигатона годишно, което е еквивалентно на общите текущи емисии на CO2 в Русия.

Напредъкът може да бъде много по-бърз, ако държавите приемат по-строги мерки за ограничаване на вредните изпарения. Великобритания направи това, като обеща, че най-късно до 2035 г. всеки продаден автомобил ще бъде с нулеви емисии. Дори и при най – лошия сценарии би се наблюдавало намаляване на глобалните вредни емисии.

Решава ли това проблема?

Едва ли това ще бъде единствената мярка водеща до ограничаване на критичното замърсяване. Изключително амбициозен проект е да се смята, че световният автомобилен парк може да бъде заменен толкова лесно до 2050 година. Процесът поставя огромно напрежение върху производството и доставката на чиста енергия.

Друг недостатък е износването на гумите и спирачките на електрически автомобили. Това е предпоставка за допълнително замърсяване на градовете. Електрификацията е необходима, но не е достатъчна за постигането на целите. Нуждаем се от по – драстични мерки, като намаляване на пътуванията с поне 20%. Това предполага наистина голяма социална промяна.

Новото проучване също разгледа електрическите битови термопомпи. В тази връзка беше установено, че те също произвеждат по-ниски емисии от алтернативите на изкопаемите горива в 95% от населените места. Изследователите извършиха оценка на жизнения цикъл, при която не само изчислиха емисиите на парникови газове, генерирани при използване на автомобили и отоплителни системи, но и в производствената верига и преработката на отпадъците.

В 53 от 59 глобални региона (включително цяла Европа, САЩ и Китай) резултатите показват, че електрическите автомобили и термопомпите вече са с по-малко емисии от алтернативите на изкопаемите горива.